Monthly Archive: Leden 2018

Školní ples

V sobotu 27. 1. 2018 se v Kulturním domě Troubky konal školní ples, který již každoročně pořádalo Sdružení přátel školy. Kolem půl osmé se začal sál plnit prvními nedočkavými návštěvníky. Ve...

Karnevalový rej ve školní družině

Na pátek 19. 1. 2018 se děti ze školní družiny těšily více než na kterékoliv jiné dny. Na tento den jsme totiž naplánovali tradiční karneval. Paní vychovatelky dopředu připravily potřebné...

ČTENÁŘSKÝ KLUB

V rámci projektu Inovace 4 byl žákům naší školy začátkem letošního školního roku nabídnut i tzv. ČTENÁŘSKÝ KLUB. A vzhledem k tomu, že se našla osmičlenná skupinka zájemců, čímž byla splněna...

Tonda Obal na cestách

V prosinci jsme při Přepadovce Ekotýmu zjistili, že ne všechny odpady vždy vyhodíme tam, kam opravdu patří. Proto jsme si na leden pozvali Tondu Obala, který nám ukázal, co je...

Přepadovka Ekotýmu

Dne 14. 12. proběhla přepadovka EKOTÝMU. Na naší škole se stalo již tradicí, že starší žáci navštíví své mladší spolužáky a společně si poví o odpadech a kam který...

Třeťáci jsou plavci!

V prosinci ukončili žáci třetí třídy tříměsíční kurz plaveckého výcviku. Každý pátek jsme společně s žáky čtvrté třídy jezdili na bazén do Přerova, kde se dětem hodinu a půl věnovaly instruktorky,...

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

ke stažení zde

Předvánoční setkání žáků I. stupně

Poslední předvánoční den jsme si na I. stupni zpříjemnili setkáním všech tříd. Zazpívali jsme si vánoční písničky a koledy za doprovodu klavíru, houslí a rolniček. Také jsme si vyzkoušeli...

Čtvrťáci na plavání

Jako každý rok, tak i letos žáci čtvrtých tříd absolvovali od září do prosince plavecký výcvik. Učili se splývat a osvojovali si jednotlivé plavecké styly, které následně zdokonalovali. Každou...