Monthly Archive: Leden 2021

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vydávání přihlášek na SŠ a zápisových lístků se uskuteční ve středu 3. února 2021 od 14.00 do 16.00 hodin ve vstupních prostorách budovy školy.

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, ve čtvrtek dne 28. 1. 2021 bude vysvědčení (výpis) vydáno pouze žákům 1.,  2. a II.S třídy. Zákonným zástupcům žáků 3. až 9. třídy, kteří jsou vzděláváni distanční...

Ptačí budky

„Komu se nelení, tomu se zelení“ tímto heslem se řídíme v naší speciální třídě, a proto jsme se rozhodli, že vyrobíme ptáčkům v této těžké zimě příbytky. S náročnou...