Monthly Archive: Srpen 2021

VYHODNOCENÍ SBĚRU PAPÍRU 2020-21

Letošní sběr papíru, s ohledem na celkovou situaci způsobenou covidem, proběhl na naší škole odlišně od let předchozích. Jsme rádi, že samoobslužný sběr se osvědčil, a proto budeme takto pokračovat...

Informace k testování žáků 1., 2. a 6. září 2021

Vážení rodiče, v souladu s dokumentem MŠMT „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování“ ze 17. 08. 2021 Vám sděluji,...

Informace k provozu školy a testování na začátku školního roku 2021/2022

Milí žáci, vážení rodiče, hlavní prázdniny pomalu končí a je před námi nový školní rok 2021/2022. Snad jsou za vámi dva poklidné a příjemně strávené měsíce. Doufám, že jste...

Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2021/2022

1. třída 2. třída 3. třída 4.A třída 4.B třída 5. třída II. stupeň (6. – 9. třída)