Monthly Archive: Říjen 2021

Informace o testování ve dnech 1. a 8. listopadu 2021

Vážení rodiče, Vláda ČR schválila nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování žáků základních...

Výsledky sběru papíru – říjen 2021

Jménem Ekotýmu Vás chceme seznámit s výsledky sběru papíru, který proběhl na naší škole 12. až 15. října. Celkem 1. až 9. třída odevzdaly 9 086 kg starého papíru. Vyhodnocovali jsme...

Adaptační pobyt žáků 6. roč. – fotodokumentace (den čtvrtý)

Ze školní družiny

Teplé sluníčkové počasí nám umožnilo trávit většinu času na naší krásné školní zahradě. Stavěli jsme zajímavé stavby z písku, sportovali, soutěžili, budovali domečky pro skřítky, malovali na chodník, ale co...

Adaptační pobyt žáků 6. roč. – fotodokumentace (den třetí)

Adaptační pobyt žáků 6. roč. – fotodokumentace (den druhý)

Profesionální kuchař v naší školní jídelně

V úterý 19. 10. 2021 nás ve školní jídelně navštívil profesionální kuchař Zbyněk Diatka z firmy Podravka – Lagris a. s., aby nám ukázal nové trendy ve stravování. Pan kuchař se...

Adaptační pobyt žáků 6. roč. – fotodokumentace (den první)

Běžecké závody Hradčanské vlnky 2021

V sobotu 09. 10. 2021 se zúčastnili žáci naší školy běžeckých závodů Hradčanské vlnky. Možnost reprezentovat školu měli vítězové třídních atletických olympiád, které proběhly ve všech třídách 1.stupně dne...

Den stromu (středa 20. října)

Plakátek

Odborná přednáška na Úřadu práce v Přerově

V úterý 12. října se žáci 9. třídy zúčastnili odborné přednášky na Úřadu práce v Přerově, kterou vedla Mgr. Renata Králíková, pracovnice odboru kariérového poradenství ÚP Přerov. Během přednášky se deváťáci...

VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Doplňovací volby do školské rady proběhly v termínu 01. – 06. 10. 2021 formou vyplňování elektronických dotazníků. Bylo využito celkem 138 hlasů zákonných zástupců (z celkových 233 hlasů). Nejvyššího...

PLAVECKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 3. a 4. TŘÍD

V září byl zahájen nový školní rok a pro naše letošní třeťáčky a čtvrťáčky to znamená, že se po delší pauze opět rozjel i plavecký výcvik. Doufejme, že jej absolvují...

Úspěch fotbalistů na turnaji v minifotbalu

Ve čtvrtek 30. 09. 2021 proběhlo v areálu KMK Zubr Přerov v Přerově-Předmostí okrskové kolo v minifotbalu. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev: ZŠ Přerov, Za Mlýnem ZŠ Přerov,...

Samoobslužný sběr papíru (12. – 15. října 2021)

Ekotým ZŠ a MŠ Troubky pořádá každoroční sběr starého papíru. I v letošním školním roce bude sběr samoobslužný (na váze bude umístěn návod na použití). Nově budou na školním dvoře...