Monthly Archive: Listopad 2021

Projekt „Mamuti“

Pravěk je téma životu a zkušenostem dětí velmi vzdálen, a proto hlavním cílem projektu „Mamuti“, který proběhl ve 2. listopadovém týdnu u šesťáků, bylo seznámit se s životem našich předků...

Sbírka „Vánoční hvězda“

„Kupte si Vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“ je motto charitativní sbírky „Vánoční hvězda“, která pomáhá financovat náročnou protinádorovou léčbu...

Recyklovaná šipkovaná

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. Každým rokem plníme několik úkolů. Letos jsme na nic nečekali a hned v září jsme se v ekosemináři vrhli na, pro většinu z nás...

BOBŘÍK INFORMATIKY

Do této soutěže určené pro chytré hlavičky s logickým uvažováním se naše škola zapojuje pravidelně již několik let. V závislosti na provozních podmínkách školy se letos zúčastnili žáci 5. a 6....

Muzicírování ve školní družině

Jedno zamračené říjnové odpoledne jsme si ve školní družině rozjasnili pásmem veselých písniček a líbivých tónů hudebních nástrojů. Malí muzikanti, kteří se učí hrát na různé hudební nástroje v Základní...

Soutěže pro bystré hlavy na naší škole – PYTHAGORIÁDA

První týden v listopadu se školního kola soutěže zúčastnilo 17 žáků a žákyň z 2. stupně. Děti řeší vždy 15 poměrně obtížných úloh. Úspěšný řešitel musí správně vyluštit alespoň 10 z nich....

Testování žáků 22. a 29. listopadu 2021

Vážení rodiče, Vláda ČR schválila 12. listopadu 2021 nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 22. listopadu 2021, ze kterého vyplývá, že v základních školách proběhne ve dnech...

2. turistická výprava Teplice – Helfštýn, sobota 6. 11. 2021

Na zříceninu hradu Helfštýna se chodí nejčastěji z Týna nad Bečvou, ti zdatnější z Lipníka, ti pohodlnější zaparkují přímo pod hradem. My jsme šli z Teplic nad Bečvou, kolem Zbrašovských aragonitových jeskyní,...

Dýňová slavnost

Jako každý rok na podzim, tak i letos, naše škola pořádala akci, kterou jistě všichni dobře znáte pod názvem Dýňová slavnost. Letos se tato dlouho očekávaná událost konala v úterý...

Den stromu

STROMY Vzduch a slunce stromům stačí, vodu pijí ze země, kolébají hnízda ptačí, šeptají si tajemně. Možná, že mi tiše poví: „Neboj se a pojď k nám blíž. Celý svět...

Bramborový týden

Kutálí se brambora, velikánská ze dvora. Neviděla, neslyšela, že už padá závora. Brambora se strachy třese. Kam padáš ty závoro? Na tebe, ty bramboro! Kdyby tudy projel vlak, byl...

Budou z nás Strážci Země?

V říjnu zamířila šestá třída na čtyřdenní školu v přírodě. Neprobíhala tady výuka školních předmětů, byla to skutečná škola poznávání přírody přímo v jejím lůně. Program z větší části zajišťovali lektoři z organizace Lipka...