Monthly Archive: Říjen 2022

Přírodovědný klokan 2022

Dne 12. 10. 2022 proběhla na naší škole soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Soutěž pořádá každoročně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého...

Turistická výprava – Branná – vodopády Hučava

2. turistická výprava v tomto školním roce se konala v sobotu 5. října a zavedla nás na sever Moravy, do Branné. Po příjezdu do Branné nás přivítal déšť, který naštěstí během...

OTEVÍRÁME NAUČNOU STEZKU ŠKOLNÍ ZAHRADOU

Dne 7. 10. 2022 zorganizoval ekotým ZŠ a MŠ Troubky slavnostní „Otevření naučné stezky školní zahradou“. Stezku jsme mohli vytvořit díky dotaci, kterou jsme získali z Olomouckého kraje. Na otevření...

Plavecký výcvik v plném proudu

V září zahájili žáci 3. a 4. třídy plavecký výcvik. Paní instruktorky si na první hodině děti rozdělily do tří skupin podle plaveckých dovedností a schopnosti vydechovat do vody. Ve...

Exkurze žáků devátých tříd

V rámci přírodovědných předmětů jsme zamířili do brněnské hvězdárny a motýlího domu. Exkurzi připravily paní učitelky Odložilíková a Nétková. Naše bádání začalo už před hvězdárnou, kde je instalovaná vědecká stezka....

PRVNÍ MĚSÍC ZA NÁMI

Září nám uteklo jako voda, přesto jsme v družince stihli hodně věcí. Počasí nám zatím přálo, a proto jsme hodně využívali školní zahradu, kde jsme pořádně řádili, když dopoledne...