Seznamy pomůcek pro školní rok 2018/2019

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5.A třída 5.B třída II. stupeň

Poděkování hasičům

Rádi bychom poděkovali panu Březinovi a jeho kolegovi Lukáši Bálintovi z řad dobrovolných hasičů v Troubkách za povídání o jejich důležité, potřebné a zajímavé činnosti v hasičském sboru. Velkým zážitkem pro děti...

Řecký den

V pondělí 25. června 2018 se žáci šesté třídy proměnili ve starověké Řeky a Řekyně a v rámci projektu Řecký den si společně se svými vyučujícími přiblížili řecké reálie, historii, kulturu...

Školní výlet žáků 8. třídy

Naše 8. třída se vydala v pátek 22.6.2018 na školní výlet do Prahy. Prošli jsme si spoustu památek a měli skvělého průvodce – paní učitelku Odložilíkovou, která nám řekla spoustu...

Přírodovědné soutěže

Během druhého pololetí se žáci zúčastnili několika přírodopisných, chemických i ekologických soutěží. V únoru proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorií C a D. Z každé kategorie postoupili tři nejlepší žáci do...

Společný výlet žáků 6. a 7. třídy

Letos se na školním výletě ocitli šesťáci a sedmáci společně. Mohli jsme si tak dovolit autobus a navštívit od nás poměrně vzdálenou lokalitu – archeopark Chotěbuz, který leží nedaleko od...

Okresní kolo matematické olympiády

Matematická olympiáda tradičně patří k náročným soutěžím. Mohou se účastnit žáci od 5. ročníku až po střední školu. Letos proběhl již 67. ročník této národní soutěže. Ve školním kole řeší...

Školní družina plná akcí

Po Velikonocích to začalo vypadat, že nás přepadlo léto. A jak známo, slunce opaluje a trochu i uspává. Ale děti a paní vychovatelky nezahálí ani chvilinku. Protože jsme v tomto...

PRÁZDNINOVĚ ZE SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Spoustu učení, zábavy, nových poznatků, zážitků a situací zažili žáci speciální třídy během celého školního roku. Již několikrát jsme se vydali do keramické dílny tvořit dárek pro maminky –...

Turistický kroužek na základní škole letos pokračoval v činnosti

Naše škola se kromě kvalitního vzdělávání snaží dětem nabízet i další aktivity vedoucí k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Cílem turistického kroužku je pomoci dětem odhalit kouzlo pohybu v přírodě,...