Aktuální informace pro rodiče a žáky 5. a 9. tříd k přijímacímu řízení na střední školy

Posted By on 19.1.2023

Vážení rodiče,

předkládám základní body týkající se přijímacího řízení, vše ostatní bude upřesněno v průběhu následujících měsíců.

Dosud platí:

 • termín přijímacích zkoušek:

13. duben 2023, 14. duben 2023 (čtyřleté obory vzdělávání)

17. duben 2023, 18. duben 2023 (šestiletá, osmiletá gymnázia)

 • přijímací zkoušky typu Cermat:

– 2 předměty: matematika, český jazyk

– 2 termíny

 • počet přihlášek na střední školu:

2 kusy (rodiče obdrží od školy 2 přihlášky a zápisový lístek ve čtvrtek 2. 2. 2023, 14.30 – 16.30 hod.)

 • odeslání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2023 (poštou doporučeně nebo osobně)

 

Přihláška

 • žáci obdrží částečně vyplněné přihlášky

Je nutné doplnit:

 • název a adresa střední školy (zjistím v Atlase školství, na webových stránkách)
 • kód (číselný) a přesný název oboru (zjistím v Atlase školství, na webu školy)
 • na obou přihláškách se musí uvést školy ve stejném pořadí!!!!! (nenaznačuje prioritu škol, ale pořadí termínů přijímacích zkoušek)
 • políčko: Jednotná zkouška:

ANO (dám do kroužku) – pokud dělám přijímací zkoušky Cermat

NE (dám do kroužku)- pokud nedělám přijímací zkoušky, popř. má daná střední škola svoji školní zkoušku…

 • políčko: Zkrácené studium: NE (dám do kroužku)
 • doplnit místo a datum vyplnění přihlášky:

V ………….(Troubkách ????) dne: (2. 2. 2023 ?????)

 • podpis uchazeče (žáka)
 • zákonný zástupce žáka (doplnit jméno, adresu, datum narození, podpis rodiče)

 

 • Závěr o zdravotní způsobilosti žáka (lékařské potvrzení):
 • doložení zdravotní způsobilosti je nutné u většiny oborů (zjistím v Atlase školství, jestli ano, nebo ne…)
 • na každou přihlášku se uvede vždy jen jeden obor z vybraných dvou škol…. (ta se pak pošle na danou školu…)
 • přihláška – kód oboru vzdělávání uvedené školy na 1. místě
 • přihláška – kód oboru vzdělávání uvedené školy na 2. místě
 • Závěr o zdravotní způsobilosti vydává dětský lékař a je zpoplatněn (přihlášky je nutné mít již vyplněné s sebou)

Vzor vyplněné přihlášky (viz vzor, web školy)

Jitka Lehká

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *