Author: Petr Vrána

Vyjádření k zahájení rotační výuky a testování žáků

Vážení rodiče, blíží se návrat dětí a žáků do škol a postupem času se množí různé dotazy a spekulace k tomuto tolik očekávanému rozvolnění. Všichni se ocitáme ve složité situaci,...

Informace k provozu školy od 12. 04. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských...

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, v důsledku mimořádných opatření vlády ČR jsme museli upravit průběh zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Pro zápis proto platí tyto podmínky: 1. TERMÍN ZÁPISU 01. 04. 2021...

Vlajka pro Tibet 2021

Dnes, 10. března, si prostřednictvím mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ připomínáme již 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80...

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  a) vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních...

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, ve čtvrtek dne 28. 1. 2021 bude vysvědčení (výpis) vydáno pouze žákům 1.,  2. a II.S třídy. Zákonným zástupcům žáků 3. až 9. třídy, kteří jsou vzděláváni distanční...

Ptačí budky

„Komu se nelení, tomu se zelení“ tímto heslem se řídíme v naší speciální třídě, a proto jsme se rozhodli, že vyrobíme ptáčkům v této těžké zimě příbytky. S náročnou...

Změna organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření a v souvislosti s aktuálním vývojem epidemického rizika dle systému PES, se upravuje organizace výuky a provoz naší školy...

Organizace výuky od 30. 11. 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zachován jako doposud. Děti i pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po...

Informace k provozu školy od středy 18. 11. 2020

Provoz mateřské školy Je zachován jako doposud. Děti i pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po...