Author: Šárka Dvořáková

PROJEKT MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Celým školním rokem nás ve školní jídelně provází projekt „Mezinárodní menu ve školní jídelně“. Jedná se o společný projekt školní jídelny, Ekotýmu a celé školy. Projekt měl za úkol...

Školní výlet 1. a 2. třída

Letos jsme se na školním výletě rozhodli navštívit cíle, které jsou nedaleko. Říká se, že často máme krásné věci hned pod nosem a ani o nich nevíme. Rozhodli jsme...

Čtenáři v Krokodýlku

Na 1. stupni naší školy každoročně probíhá čtenářská soutěž. Ke konci školního roku vyhodnocujeme v každé třídě pět nejzdatnějších čtenářů, na které čeká lákavá odměna. Tradičně to bývalo přespání ve...

Planetárium Ostrava

Ve středu 2. 6. navštívily 3. a 5. třída Planetárium v Ostravě. Pěkné počasí nám dovolilo vyzkoušet, jak fungují sluneční hodiny. Hned u vchodu se nám pomocí vlastní postavy podařilo...

VYSTOUPENÍ ZUŠ PŘEROV

Dne 8. 6. 2022 se žáci druhého stupně a žáci 5. třídy zúčastnili hudebního vystoupení dvou žákovských kapel ZUŠ Bedřicha Kozánka Přerov. Koncert se uskutečnil v Kulturním domě v Troubkách...

Ze školní družiny

Koncem dubna se u nás ve škole děly věci. Do družinky se slétli na Čarodějnický rej čarodějnice a čarodějové ze všech koutů Troubek a Henčlova. Řádili tam v rytmu hudby,...

Tematický zájezd do Vídně

V pátek 10. června si někteří osmáci a deváťáci zpestřili výuku jednodenním zájezdem do Vídně. Podtitul zmíněného zájezdu  zněl „Habsburská Vídeň s návštěvou Prátru“ a tak se všichni těšili, že se...

3. TŘÍDA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

V rámci pracovních činností jsme si v naší třídě vyzkoušeli „BÝT UMĚLCEM“ a „LAND ART“. Na vycházce jsme si nasbírali přírodniny a přírodní materiál. Všechny takto získané drobnosti byly na školní...

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA I. STUPNI

Výukový program dopravní výchovy střediska ATLAS a BIOS v PŘEROVĚ, kam každoročně s žáky jezdíme, je v průběhu školního roku rozdělen na dvě části. Na podzim děti absolvují teoretickou část. Pro každý...

Exkurze v RenoFarmě

V rámci výuky o hospodářských zvířatech se děti prvního stupně vydaly na exkurzi do místní zemědělské společnosti RenoFarma, kde je paní Marie Gabrhelíková seznámila s velkochovem krav. Exkurzi předcházela školní příprava....