Akce

LiStOVáNí – Legendy Z+H (10. 5.)

Projekt LiStOVáNí představuje zajímavé a aktuální knihy. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo konkrétní kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o...

Akademie čar a kouzel

V pátek 29. 4. se první stupeň naší školy změnil na Akademii čar a kouzel. Do školy dorazili čarodějové, čarodějky, čarodějnice, bludičky a houkalové, kočičky a černokněžníci… zkrátka různorodé pohádkové...

Škola v přírodě 1. a 2. třída, Podmitrov (2. – 6. května 2022)

Škola v přírodě 3. a 5. třída, Podmitrov (2. – 6. května 2022)

DEN 4. DEN 3. DEN 2. DEN 1.

Turistická výprava – Moravský kras

V sobotu 9. dubna jsme se zúčastnili 4. turistické výpravy, která nás zavedla do Moravského krasu. Z Troubek nás vyprovázel a navečer v Troubkách vítal déšť, který naštěstí během dne ustal. Podmračené...

Den Země

Jako každý rok, tak i letos naše škola oslaví Den Země. Myšlenka slavit Den Země se zrodila v roce 1969 v hlavě mírového aktivisty Johna McConnella. Ten tuto svoji myšlenku poprvé představil na...

Zápis do první třídy

První dubnové úterý letošního roku patřilo dětem přicházejícím k zápisu. U vchodu do školy je čekalo překvapení v podobě krásných a usměvavých letušek z našeho zápisového „Letiště ŠKOLA“. Každého školáčka...

Vítání jara

Dnešní čtvrtek s datem 7. 4. byl dnem, kdy jsme se rozloučili se zimou a přivítali příchod prvních jarních dnů. Třídy I. stupně šly k Bečvě, kde vhozením Moreny do...

Velikonoční turnaj ve stolním tenise

V úterý dne 5. dubna se 19 žáků 2. stupně naší školy sešlo v troubecké hale k příležitosti 1. ročníku turnaje ve stolním tenise. Žáci byli rozděleni do 2 věkových kategorií –...

Velikonoční turnaj ve stolním tenise