Ekoškola

Výsledky sběru papíru – říjen 2022

Výsledky sběru papíru – říjen 2022

Mezinárodní den EKOŠKOL

OTEVÍRÁME NAUČNOU STEZKU ŠKOLNÍ ZAHRADOU

Dne 7. 10. 2022 zorganizoval ekotým ZŠ a MŠ Troubky slavnostní „Otevření naučné stezky školní zahradou“. Stezku jsme mohli vytvořit díky dotaci, kterou jsme získali z Olomouckého kraje. Na otevření...

Otevírání naučné stezky

EKOrozloučení s deváťáky a paní učitelkou Kateřinou Gažovou

Nikča Ambrožová, Denča Lužná a Zbyňa Hradil – to byla velká opora Ekotýmu, na kterou jsme se vždy mohli spolehnout! Nikča s Denčou si vyzkoušely role moderátorek ve školním EKOhlášení,...

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se...

Výlet školního Ekotýmu

V pondělí 13. červan se školní Ekotým vydal na výlet do Horky nad Moravou do Sluňákova. Program pro nás vytvořila paní Rulíková, kterou již známe z auditů. Celý den jsme měli...

JARNÍ PRÁCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Na školní zahradě je pořád co dělat! Kromě zalévání a pletí jsme se dali do úpravy našeho zeleninového záhonu a do doplnění bylinkové spirály. Letos jsme se rozhodli, že...

Jak jsem vyhrál výtvarnou soutěž

Každým rokem slavíme ve škole Den Země. V letošním školním roce jsme jej oslavili v lese. Celé dopoledne jsme my, žáci I. stupně, strávili na půldenním programu lesní pedagogiky, kde jsme...

PROJEKT MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Celým školním rokem nás ve školní jídelně provází projekt „Mezinárodní menu ve školní jídelně“. Jedná se o společný projekt školní jídelny, Ekotýmu a celé školy. Projekt měl za úkol...