Nezařazené

Informace k testování žáků 1., 2. a 6. září 2021

Vážení rodiče, v souladu s dokumentem MŠMT „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování“ ze 17. 08. 2021 Vám sděluji,...

Informace k provozu školy a testování na začátku školního roku 2021/2022

Milí žáci, vážení rodiče, hlavní prázdniny pomalu končí a je před námi nový školní rok 2021/2022. Snad jsou za vámi dva poklidné a příjemně strávené měsíce. Doufám, že jste...

Poděkování a velká prosba

Vážení rodiče, chtěl bych vám všem touto cestou poděkovat za pomoc a spolupráci v právě se končícím školním roce 2020/2021. Když jsme ho v září 2020 zahajovali, všichni jsme si především...

Návrat části žáků II. stupně do školy v pondělí 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od 10. 5. 2021 bude umožněn návrat žáků 2. stupně ZŠ k prezeční výuce, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní...

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021-2022.  

Varianty Ag testů pro testování dne 29. 04. 2021

Vážení rodiče, jsem velmi rád, že se nám společně podařilo na zítřejší testování žáků zajistit 3 varianty schválených Ag testů: Původní testy dodané MŠMT (Singclean), „Plivací testy“ – Antigen...

Stavba venkovní učebny je téměř u konce

Zpráva o průběhu Testu

Vážení rodiče, chtěl bych Vás seznámit s průběžnými výsledky „Testu tolerance a respektu k právu mít odlišný názor“. V pondělí 26. 4. 2021 se ve škole testovalo ve třech třídách naší základní...

Informace o počtu volných míst v mateřské škole pro zápis k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Na základě doručených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 oznamuji, že počet volných míst pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je 15!...

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, děkujeme vám za doručení celkem 27 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. O všech žádostech bude rozhodnuto v rámci správního řízení. Školní rok 2021/2022 by mělo zahájit...