Úspěchy žáků

Návštěva v první třídě

V pátek měla naše třída speciální návštěvu dětí z mateřské školy. Byli jsme nadšeni, že jsme jim mohli ukázat, co jsme se naučili, a naučili je také nějaké nové...

Velké úspěchy v okresním kole recitační soutěže

23. února se uskutečnilo v Přerově okresní kolo soutěže v recitaci. Žáci naší školy, kteří postoupili do okresního kola, si vedli velmi úspěšně a ve velké konkurenci získali cenné...

Recitační soutěž, 14. 2. 2023

Recitační soutěž se stala již tradiční součástí zimního období v naší škole. Kouzelným světem mluveného slova nás provázelo celkem 16 žáků od první do sedmé třídy. Letošní specialitou bylo vysoké...

Olympiáda v českém jazyce

Předposlední listopadový týden se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. Tu tvořily dvě části – mluvnická a slohová. S nejvyšším počtem bodů...

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Ve pondělí  5. 12. 2022  se na naší škole konalo školní kolo soutěže „ Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, jedná se o chemickou soutěž, která je štědře sponzorována známou...

Soutěž „Naší přírodou“

V úterý 22. listopadu 2022 se žáci naší školy zúčastnili kvalifikačního kola již 37. ročníku ekologické soutěže „Naší přírodou“ na BIOS v Přerově. Soutěžící zastupují svoji školu jako jednotlivci...

BOBŘÍK INFORMATIKY

Této mezinárodní soutěže se letos zúčastnili všichni žáci a žákyně čtvrtého až sedmého ročníku. Řešili 12 úloh po dobu 40 minut. Úkoly jsou bodovány podle obtížnosti. Kladou důraz na...

Přírodovědný klokan 2022

Dne 12. 10. 2022 proběhla na naší škole soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Soutěž pořádá každoročně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého...

Florbalový úspěch na turnaji v Tovačově

První možnost reprezentovat školu ve sportovních soutěžích v novém školním roce měli v pátek 16. 9. 2022 chlapci z 1. – 3. třídy, kteří se zúčastnili turnaje ve florbalu v tovačovské sportovní...

Tradice školních florbalových turnajů byla obnovena

Po tříleté „covidové“ přestávce proběhl ve sportovní hale TJ Sokol Troubky 4. ročník florbalových turnajů žáků základních škol „O POHÁR STAROSTY OBCE TROUBKY“. V úterý 14. 06. 2022 patřila palubovka...

Jak jsem vyhrál výtvarnou soutěž

Každým rokem slavíme ve škole Den Země. V letošním školním roce jsme jej oslavili v lese. Celé dopoledne jsme my, žáci I. stupně, strávili na půldenním programu lesní pedagogiky, kde jsme...

Čtenáři v Krokodýlku

Na 1. stupni naší školy každoročně probíhá čtenářská soutěž. Ke konci školního roku vyhodnocujeme v každé třídě pět nejzdatnějších čtenářů, na které čeká lákavá odměna. Tradičně to bývalo přespání ve...

Úspěchy našich žáků ve výtvarné soutěži

V březnu se naše škola zapojila do akce Vlajka pro Tibet. V rámci této akce spolek Lungta vyhlásil výtvarnou soutěž na téma Tibet žije (nejen) v době koronaviru. Nově byla do soutěže...

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE

V pátek 11. března 2022 se ve Středisku volného času Atlas v Přerově konalo okresní kolo soutěže v německé konverzaci. Tento rok se olympiády zúčastnily čtyři žákyně naší školy. Za kategorii I....

Školní kolo recitační soutěže

Po roční přestávce se opět konala v naší škole recitační soutěž, ve které se představilo celkem 15 žáků od prvního do devátého ročníku. Vystupování dětí bylo velmi působivé, okouzlující, milé....