Výuka

Akademie čar a kouzel v Troubkách

30. duben je pro mnoho lidí magické datum. Již v dávných dobách lidé doufali v jeho kouzelnou moc, proto zakládali velké ohně, u kterých se scházeli a slavili příchod jara. Také...

Projekt HOLOKAUST

I letos se na naší škole konal projekt Holokaust, který se stal pro svou významnost nedílnou součástí výuky společenskovědních předmětů v 9. třídě. Projektový týden proběhl v první polovině března a...

Dějepisná exkurze do Muzea Komenského v Přerově

V úterý 10. ledna se žáci šesté třídy vydali do pravěku. Hned ráno vyrazili šesťáci autobusem do Přerova, aby společně navštívili animační program s názvem „Hurá na mamuty!!!“ v tamějším Muzeu...

Preventivní programy na 2. stupni

V listopadu a prosinci proběhly na naší škole dva programy primární prevence. 7. třída se zúčastnila programu na téma Dobré vztahy, během něhož si žáci vyzkoušeli různé aktivity a hry...

Respektování jiných a jejich názoru

Na této zajímavé besedě si děti z první a druhé třídy ukázaly formou her a soutěží rozdílné pohledy na věc. Učily se ochotě respektovat právo na jiný názor, správnost rozdílného...

Hodiny angličtiny s rodilým mluvčím

V úterý 6. prosince nás navštívil rodilý mluvčí Tyron. V rámci hodin angličtiny si děti procvičily konverzaci, kladly otázky a měly možnost poslouchat krásnou americkou angličtinu. Velmi pěkně děkujeme za milou...

Cesta do pravěku – projekt žáků 6. třídy

V 6. třídě je úvodním tématem učiva dějepisu pravěk. Toto období je pro žáky obvykle velmi zajímavé a poskytuje možnost zpracovat a shrnout nové poznatky v projektovém vyučování. To žáky 6....

Plavecký výcvik v plném proudu

V září zahájili žáci 3. a 4. třídy plavecký výcvik. Paní instruktorky si na první hodině děti rozdělily do tří skupin podle plaveckých dovedností a schopnosti vydechovat do vody. Ve...

Exkurze žáků devátých tříd

V rámci přírodovědných předmětů jsme zamířili do brněnské hvězdárny a motýlího domu. Exkurzi připravily paní učitelky Odložilíková a Nétková. Naše bádání začalo už před hvězdárnou, kde je instalovaná vědecká stezka....

První velký den

Ve čtvrtek 1. září zasedli naši nejmenší žáčci poprvé do školních lavic. Již tradičně je přišel přivítat a popřát jim hodně úspěchů ve školní práci ředitel školy Petr Vrána,...

Seznam sešitů a pomůcek na školní rok 2022/2023

1. třída 2022_2023 2. třída 2022_2023 3. třída 2022_2023 4. třída 2022_2023 5.A + 5.B třída 2022_2023 II. stupeň 2022_2023  

3. TŘÍDA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

V rámci pracovních činností jsme si v naší třídě vyzkoušeli „BÝT UMĚLCEM“ a „LAND ART“. Na vycházce jsme si nasbírali přírodniny a přírodní materiál. Všechny takto získané drobnosti byly na školní...

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA I. STUPNI

Výukový program dopravní výchovy střediska ATLAS a BIOS v PŘEROVĚ, kam každoročně s žáky jezdíme, je v průběhu školního roku rozdělen na dvě části. Na podzim děti absolvují teoretickou část. Pro každý...

Exkurze v RenoFarmě

V rámci výuky o hospodářských zvířatech se děti prvního stupně vydaly na exkurzi do místní zemědělské společnosti RenoFarma, kde je paní Marie Gabrhelíková seznámila s velkochovem krav. Exkurzi předcházela školní příprava....

Paní doktorka v první třídě

Ve středu 18. května jsme se těšili na besedu s dětskou lékařkou MUDr. Hanou Švárovou. Paní doktorka je u nás ve třídě tak trochu doma, protože do naší třídy...