Výuka

Táta včera na venku našel první sněženku.

Táta včera  na venku  našel  první sněženku. Vedle  petrklíč, zima už je pryč! Děti v první třídě prožily „zelený den“.  Připomněly si, že 20. března je první jarní den.  Přišli...

Jaro ve speciální třídě

V pátek 23. března se naše třída vydala na celodenní výlet do Kroměříže. Žáci navštívili místní muzeum, kde byl pro nás připravený zajímavý velikonoční program s tvořivou dílnou. Mnoho jsme se...

Projekt „Týden holokaustu“

Stalo se již tradicí na naší škole, že se žáci 9. ročníku účastní týdenního projektu Holokaust. Tento projekt jim má přiblížit hrůzy, které byly páchány na židovském obyvatelstvu za...

Bruslení

Jelikož nám v tomto týdnu vládlo mrazivé počasí, neváhali jsme, vzali brusle a vyrazili na místní zimní stadion. Ten známe jako volejbalové hřiště „Liďák“ a díky místním hokejistům se změnil...

Turnaj „páťáků“ v přehazované

V tělesné výchově jsme pilně trénovali v průběhu ledna přehazovanou. Užívali jsme si novou hru, bavila nás, a tak jsme nadšeně přivítali nápad – udělat si třídní miniturnaj v přehazované. Rozdělili jsme...

Třeťáci jsou plavci!

V prosinci ukončili žáci třetí třídy tříměsíční kurz plaveckého výcviku. Každý pátek jsme společně s žáky čtvrté třídy jezdili na bazén do Přerova, kde se dětem hodinu a půl věnovaly instruktorky,...

Čtvrťáci na plavání

Jako každý rok, tak i letos žáci čtvrtých tříd absolvovali od září do prosince plavecký výcvik. Učili se splývat a osvojovali si jednotlivé plavecké styly, které následně zdokonalovali. Každou...

Dějepisná exkurze do Muzea Komenského v Přerově

Ve čtvrtek 30. listopadu se celá šestá třída vydala do pravěku. Hned po druhé vyučovací hodině šesťáci vyrazili autobusem do Přerova, aby společně navštívili animační program s názvem „Jak lovci...

Projekt „Mamuti“

Pravěk je téma životu a zkušenostem dětí velmi vzdálené. A proto hlavním cílem projektu „mamuti“, který proběhl ve 2. říjnovém týdnu u šesťáků, bylo seznámit se s  životem našich...

Blíží se advent

Žáci speciální třídy se stále připravují na svá budoucí povolání, získávají nové vědomosti a zdokonalují se v pracovních dovednostech. Někdy si pochutnávají na výrobcích z teplé či studené kuchyně, naposledy to...