Výuka

První velký den

Ve čtvrtek 1. září zasedli naši nejmenší žáčci poprvé do školních lavic. Již tradičně je přišel přivítat a popřát jim hodně úspěchů ve školní práci ředitel školy Petr Vrána,...

Seznam sešitů a pomůcek na školní rok 2022/2023

1. třída 2022_2023 2. třída 2022_2023 3. třída 2022_2023 4. třída 2022_2023 5.A + 5.B třída 2022_2023 II. stupeň 2022_2023  

3. TŘÍDA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

V rámci pracovních činností jsme si v naší třídě vyzkoušeli „BÝT UMĚLCEM“ a „LAND ART“. Na vycházce jsme si nasbírali přírodniny a přírodní materiál. Všechny takto získané drobnosti byly na školní...

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA I. STUPNI

Výukový program dopravní výchovy střediska ATLAS a BIOS v PŘEROVĚ, kam každoročně s žáky jezdíme, je v průběhu školního roku rozdělen na dvě části. Na podzim děti absolvují teoretickou část. Pro každý...

Exkurze v RenoFarmě

V rámci výuky o hospodářských zvířatech se děti prvního stupně vydaly na exkurzi do místní zemědělské společnosti RenoFarma, kde je paní Marie Gabrhelíková seznámila s velkochovem krav. Exkurzi předcházela školní příprava....

Paní doktorka v první třídě

Ve středu 18. května jsme se těšili na besedu s dětskou lékařkou MUDr. Hanou Švárovou. Paní doktorka je u nás ve třídě tak trochu doma, protože do naší třídy...

Moje nejmilejší kniha

Projektový den s názvem „Moje nejmilejší kniha“ proběhl ve 4.A minulý týden zábavnou formou v hodinách českého jazyka. Děti si měly vyhledat zajímavosti o autorovi, knihu donést a představit ji ostatním...

Projekt HOLOKAUST

I letos se po roční pauze konal na naší škole projekt Holokaust, který se stal pro svou významnost nedílnou součástí výuky společenskovědních předmětů v 9. třídě. Projektový týden proběhl v 1....

PRVŇÁČCI ŽIJÍ OLYMPIÁDOU

Olympiáda – sportovci, snowboard, lyže, hokej, rychlobruslení, krasobruslení… to jsou témata, která i my v první třídě bedlivě sledujeme! Fandíme, držíme palce a netrpělivě čekáme, který z našich sportovců vybojuje v Pekingu...

Projekt „Mamuti“

Pravěk je téma životu a zkušenostem dětí velmi vzdálen, a proto hlavním cílem projektu „Mamuti“, který proběhl ve 2. listopadovém týdnu u šesťáků, bylo seznámit se s životem našich předků...