ČTENÁŘSKÝ KLUB

Posted By on 20.6.2019

Stejně jako minulý školní rok i letos byl v září žákům v rámci projektu Inovace 4 nabídnut tzv. Čtenářský klub. Jeho cílem bylo zaujmout čtenáře a přivést ke knihám i žáky, kteří k nim měli doteď spíše rezervovaný vztah a doma by sami od sebe nečetli.

Do Čtenářského klubu se přihlásilo celkem 8 žáků z 6. třídy. Scházeli jsme se každé úterý odpoledne na 90 minut po dobu 16 týdnů. Žáci v klubu četli knihy dle svého výběru, buď své vlastní, které si přinesli, nebo si vybrali nějakou knihu ze školní knihovny. Každá hodina měla vždy pevnou strukturu. Nejdříve jsme si řekli, na co se během čtení zaměříme, spolu s teplým čajem jsme se uvelebili na nějakém pohodlném místě a poté následovalo cca 45 minut samostatného tichého čtení. Druhá část byla věnována nejrůznějším aktivitám: pokoušeli jsme se charakterizovat hrdiny, hledat společné vlastnosti, pomáhali jsme hrdinům s řešením jejich problémů, vytvářeli ilustrace a mnoho dalšího…

Vyvrcholením našeho pravidelného setkávání bylo spaní ve škole. Za odměnu mohly strávit noc ve škole Nikolka Ambrožová, Verča Brázdová, Deniska Lužná a Martinka Zdařilová. Abychom se ve škole samy v noci nebály, připojily jsme se k nejlepším čtenářům z 1. stupně, kteří za odměnu mohli ve škole strávit noc z 30. května na 1. června. Se spacáky, karimatkami a špekáčky jsme se sešly v 19.00. Nachystaly jsme si spaní ve třídě a nacvičily dramatizaci básničky Jak šli bratři pro kládu od Jiřího Žáčka. Tu jsme předvedly na zahradě u táboráku, kde jsme si spolu s žáky 1. stupně opekly špekáčky. Zatímco se 1. stupeň poté odebral na stezku odvahy do Kulturního domu, nás čekalo v osamělé škole hledání pokladu. Po rozdělení do dvojic se mohlo vyrazit hledat jednotlivá stanoviště a plnit úkoly. A zároveň se odstartoval závod s časem! Dvojice totiž soutěžily proti sobě navzájem. Za každý splněný úkol dvojice získala jednu slabiku. Posledním úkolem bylo ze získaných slabik sestavit nápovědu, kde se ukrývá poklad. Ten byl pečlivě schován na půdě. A přestože vyhrát může jen jeden, v naší cestě za pokladem nebylo poražených, a tak si každý mohl z pokladu odnést jednu věc – knihu dle vlastního výběru. Vše bylo perfektně načasované, protože za pár minut dorazil ze své dobrodružné cesty 1. stupeň, a tak jsme si všichni mohli společně zazpívat na schodech písničku na dobrou noc. A pak už honem do spacáků!

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům Čtenářského klubu a příští školní rok se budu těšit opět na viděnou! Třeba i s novými tvářemi.

Karolina Haiderová

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *