Den otevřených dveří

Posted By on 3.12.2018

V úterý 20. 11. 2018 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. U vstupu na návštěvníky čekalo drobné pohoštění v podobě koláčků a pak už se všichni mohli vydat prozkoumávat naši školu.

Všichni jistě byli velmi zvědaví na nové učebny prvních tříd. V učebnách 1.A a 1.B třídy si děti mohly vyrobit z papíru „ptáčky radosti“. Stříhalo se a lepilo i v učebně 4. třídy, kde děti vyráběly papírová sluníčka.

Ve 2. třídě se mohli návštěvníci podívat, jak lze výuku zpestřit pomocí interaktivní tabule. Děti, ale i jejich rodiče si vyzkoušeli, jak zopakovat násobilku s neposednou housenkou nebo si procvičit krátké a dlouhé samohlásky s létajícími mimozemšťany. Největším překvapením byla práce na interaktivní tabuli pro prarodiče, kteří si přišli se svými vnoučaty na školu zavzpomínat.

Také ve třídě 5.B si návštěvníci mohli vyzkoušet práci s interaktivní tabulí. Procvičovali znalosti ze zdravé výživy nebo z českého a anglického jazyka. Angličtina hravě – i tak by se dalo popsat stanoviště v učebně 5.A třídy, kde si všichni mohli procvičit angličtinu pomocí nejrůznějších her, jako jsou piškvorky, pantomima nebo jumping game.

V učebně 3. třídy se návštěvníci pomocí pracovních listů seznámili s netradiční metodou výuky matematiky dle Hejného.

Na stanovišti v 6. třídě byly aktivity hned z několika oblastí. Návštěvníci mohli zhlédnout několik výukových prezentací do zeměpisu a vlastivědy. Také si mohli ověřit zábavnou formou své zeměpisné znalosti, např. pomocí křížovek, pexesa, domina nebo prostřednictvím kvízů na internetu. Pro děti i jejich rodiče zde byly také připraveny nejrůznější doplňovačky, rébusy či osmisměrky z oblasti českého jazyka.

V jazykové učebně byl prezentován projekt „Jak se žilo v Troubkách v době 1. republiky“, který během října dělali žáci 9. třídy v hodinách dějepisu. Dále si zájemci mohli formou kvízu ověřit své znalosti týkající se obce Troubky.

Žáci ze 7. a 8. třídy si připravili pod vedením paní učitelky Odložilíkové demonstrační pokusy, které běžně provádějí v hodinách. Děti předvedly páku, těžiště, elektromagnet, vznik střídavého proudu. Pokusy z fyziky byly doplněny ukázkami Hejného metody výuky matematiky.

V přírodopisné učebně si mohli zájemci prohlédnout mikroskopické preparáty, kterými byla lidská krev a tuk, ale také larvu a ústní ústrojí komára, které téměř všichni poznali. Spolu s mikroskopickými preparáty bylo možné zhlédnout nebo si i přímo vyzkoušet některé chemické pokusy. Ty byly zaměřeny na chemické reakce, přípravu a vlastnosti oxidu uhličitého, hustotu a vlastnosti organických látek. Návštěvníky nejvíce zaujaly pokusy na hustotu, kdy se snažili vyrobit barevný semafor, a dále vlastnosti organických látek, kdy si každý mohl napsat vzkaz tajným písmem, které se všichni na konci prohlídky naučili vyvolat.

Ve speciální třídě si návštěvníci mohli vyzkoušet třeba chůzi se slepeckou holí, napsat své jméno v Braillově písmu, vyzkoušet si překlad do znakové řeči či si prohlédnout učebnice a pomůcky pro děti s různými typy postižení.

V keramické dílně si zájemci zkusili vyrobit svícen ve tvaru hvězdy nebo vánočního stromečku. Někteří se přišli jen podívat, kde probíhá kroužek keramiky, který navštěvují jejich děti, a prohlédnout si výrobky. Bývalí zaměstnanci ocenili nově vzniklé prostory a zavzpomínali na staré časy, kdy dílny byly v prostorách současných prvních tříd.

Celý odpolední program byl velmi pestrý a nabitý nejrůznějšími aktivitami, takže jistě uspokojil návštěvníky všeho věku. Den otevřených dveří byl zakončen společným posezením současných a bývalých zaměstnanců ve školní jídelně.

Mgr. Karolina Haiderová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *