Den Země

Posted By on 18.6.2019

Kvůli nepříznivému počasí se Den Země dlouho odkládal, ale Ekotýmáci se nenechali odradit a Den Země uspořádali v třetím možném termínu.

V úterý 11. 6. se tak všichni závodníci našeho turisticko-branného závodu sešli na Konírně. Mladší kategorie běžela z Konírny kolem družstva a Zeltru, starší kategorie navíc na regulaci, všichni se pak stejně kolem zahrad vraceli na Konírnu. Po trase plnili úkoly ze zdravovědy, topografie, uzlování, stavění ohnišť, poznávali byliny, stromy a keře, stopy zvířat a stříleli ze vzduchovky. Starší kategorie luštila Morseovu abecedu. Na Konírně děti stavěly Land art – umění země z přírodnin, opékaly špekáčky, luštily přírodovědný kvíz, hrály pohybové hry, zpívaly do mikrofonu nebo se osvěžovaly pod kropítkem vody. Dopoledne bylo nabité sluníčkem, pohodovou náladou, vůní prázdnin, každý měl svůj důležitý úkol a kupodivu nikdo nezlobil! Z každé kategorie byla vyhodnocena 3 družstva, která obsadila stupně vítězů. Nejrychlejší družstvo uběhlo trať za pouhých 30 minut!  Dřevěná medaile a sladká odměna  ale čekala na všechny zúčastněné, protože si ji opravdu zasloužili.

Velký dík patří Mysliveckému sdružení v Troubkách za zapůjčení Konírny, paním učitelkám a panu řediteli za organizaci, ale hlavně Ekotýmákům, kteří si tento den natáhli budíka opravdu hodně brzy a již v 6 hodin byli na Konírně připraveni vytyčit trať závodu.

za Ekotým Mgr. Ivana Smolková a Ekotýmačky Adélka Sklenářová a Nikča Mateřánková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *