EKOškola

Ekoškola 2

Co je to Ekoškola ?

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Věk žáků: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ.

Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.

(převzato z webu programu Ekoškola – www.ekoskola.cz)

Národním koordinátorem projektu Ekoškola je sdružení TEREZA se sídlem v Praze. Sdružení vytváří ekologické projekty pro školy z celé ČR a v současnosti se zaměřilo hlavně na koordinaci tří dlouhodobých vzdělávacích programů s mezinárodním zastřešením: Ekoškola, GLOBE, Les ve škole.

Hlavní cíl programu:

Žáci snižují ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i jejím okolí. Dílčí cíle: Znalosti: Žák porozumí vybraným problémům životního prostředí v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, klimatických změn, dopravy a spotřebitelství, jejich důsledkům a příčinám a vztahu k němu samotnému. Dovednosti: Při řešení těchto problémů žáci v týmu uplatňují postup: analýza stavu školy, plánování zlepšení současného stavu, realizace navržených opatření, vyhodnocení funkčnosti a efektivity změn. Žáci informují o výsledcích své práce celou školu a šíří informace o ekologizaci školy navenek (do obce apod.) Postoje a jednání: Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, mohou je ovlivnit a do řešení se zapojit. Žáci považují školu za místo, které chtějí měnit tak, aby bylo příjemnější a ekologičtější. Žáci prezentací svých úspěchů o aktivitách školy motivují a inspirují ostatní (rodiče, veřejnost). METODIKA PROGRAMU Metodika 7 kroků, která je jednoduchým, ale účinným nástrojem k tomu, aby se ze školy stala skutečná Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

  1. založení pracovního týmu
  2. analýza ekologického stavu školy
  3. plán činností
  4. monitorování a vyhodnocování
  5. environmentální výchova ve výuce
  6. informování a spolupráce 
  7. ekokodex

 

4 základní témata

 

1. AUDIT (20. 5. 2013)               

Slavnostní předání 1. titulu Ekoškola (20.6.2013)

2. AUDIT (10. 4. 2015)                

Slavnostní předání 2. titulu Ekoškola (18.6.2015)

3. AUDIT (28. 4. 2017)                

Slavnostní předání 3. titulu Ekoškola (22.6.2017)