Naučná stezka školní zahradou

Projekt „Naučná stezka školní zahradou ZŠ a MŠ Troubky“ byl realizován díky finanční podpoře Olomouckého kraje.

Realizace projektu: 01. 02. – 30. 11. 2020

Náklady projektu: 30.091,– (dotace Olomouckého kraje 20.000,– Kč)

 

V rámci projektu došlo na školní zahrada k:

  • vybudování naučné stezky s informačními tabulemi o jednotlivých zastaveních (9 tabulí),
  • obnovení popisků u dřevin školního arboreta (30 ks),
  • vybudování odpočinkových stanovišť z dubových špalků (školní zahrada, školní dvůr),
  • vytvoření pracovních listů pro výuku na školní zahradě.

Děkujeme Olomouckému kraji za podporu výchovy a vzdělávání žáků v oblasti EVVO!