Šk. rok 2011/2012

Příprava a realizace projektu Ministerstva životního prostředí ČR – „Malé školní arboretum – přírodní učebna; návrhy žáků – k nahlédnutí zde

Sázíme strom – javor mléč (společně žáci 1. a 9. ročníku)                                                                                                                                                           

Vysaď strom pro mír (společně žáci 5. a 6. ročníku)

Realizace projektu „Zahrada – nejen místo odpočinku“, jehož cílem je obnovení herních prvků pro žáky mateřské školy a žáky mladšího školního věku.