Šk. rok 2019/2020

Rozkvetlá svačinka na školní zahradě

Nově vysetá louka

Špalkové posezení na školním dvoře i ve školní zahradě

Jarní práce

Hmyzí hotel v trvalkovém záhoně

Zahradní jezírko

Pítko pro ptáky

Obnova keramických ptáčků k trvalkám ve školní zahradě