Ekotým a Stromkaři

Posted By on 8.11.2019

Při příležitosti Dne stromu  se v úterý 22. října poprvé sešli členové Ekotýmu ZŠ a MŠ Troubky a Stromkaři z Troubek  na společné akci, jejímž cílem byla péče o mladé stromky v části Troubek.

Ekotým i Stromkaři  se shromáždili  u sportovní haly a rozdělili si práci. Paní Sobková Ekotýmákům vysvětlila, jak v péči o mladé stromky postupovat, aby bez úhony přečkaly zimu.

Bylo potřeba odvázat staré ochrany stromků proti okusu, ostříhat nepotřebné výhony, některé stromky podepřít a opatřit je novou ochranou zejména proti hladovým zajícům. Práce nám šla rychle, palice, zahradnické nůžky a provázek šly z ruky do ruky. Zanedlouho jsme měli mladé stromky ošetřené, a mohli si tak pochutnat na výborné svačince. Paní Sobková vlastnoručně napekla šneky a tyčinky z listového těsta a od obecního úřadu jsme  si pochutnali na oplatku a pitíčku.

Jsme rádi, že jsme také mohli pomoci při rozšiřování a údržbě stromů v naší obci.

Ivana Smolková

Malý průzkum ve třídách na druhém stupni:

Jak se doma staráte o stromy na podzim? Kdo se u vás doma o stromy nejvíce stará? Jaký je tvůj nejoblíbenější strom?

Zjistily jsme, že u většiny dotázaných žáků o stromy na zahradě pečují rodiče. Někdy i prarodiče, pro které je tato práce koníčkem,  ale že dotázaní žáci jim v péči o stromy nebo o zahradu pomáhají velice málo, spíše vůbec, což si myslíme, že je škoda. Mezi nejoblíbenější stromy našich dotázaných žáků z druhého stupně patří dub, bříza, javor, děvčata zmiňovala zejména japonský javor a magnólii. Japonský javor a magnólie nejsou sice domácí dřeviny, ale pokud nejsou ve volné přírodě nebo v její bezprostřední blízkosti, v okrasné zahrádce vynikají.

Ekotýmačky Stela Rybková a Alžběta Rašková

Kdo jsou troubečtí stromkaři?

Kdo jsou troubečtí Stromkaři? Jsme parta několika dobrovolníků a rodinných příslušníků, kterým záleží na životním prostředí v naší obci. Na brigády se scházíme několikrát za rok. Letos jsme byli aktivní: pracovali jsme na údržbě výsadby na ulici Vlkošská, obnovili jsme zelený pás (biokoridor) v poli u Th a.s. a kolem svodnice za Novou čtvrtí a za Roketskou ulicí. V rámci akce Ukliďme Česko jsme sesbírali 20 pytlů odpadků z dolin podél cesty Troubky- hájenka na Vápenici.

Společnou brigádu s Ekotýmem ZŠ považujeme za velmi dobrý začátek budoucí spolupráce. Věříme, že naše aktivity osloví mladé, kteří mají pocit sounáležitosti s přírodou. Děti získávají pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijeme i k veřejné zeleni v obci, kterou se učí chránit. Snad už nikdy nezahodí PET láhev nebo obal od svačiny mimo odpadkové koše.

Všichni, kteří se brigád účastníme, máme z vykonané práce radost, jsme dobrá parta a máte-li chuť, můžete se přidat.

za Stromkaře Klára Sobková

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *