Projektová výuka v hodinách přírodopisu a chemie

Projekt SOPKY 
V hodinách přírodopisu jsme se s deváťáky pustili do projektu se sopečnou tematikou – žáci si ve skupinkách měli vymyslet vlastní model sopky, který následně tvořili z přinesených materiálů ve škole a poté jsme vybrané modely vzali na zahradu a otestovali „funkčnost“ sopečných komínů uvnitř sopečných kuželů.  Pozorovali jsme „výbuchy“ sopek, o které se postarala chemická reakce sody a octa doplněná potravinářským barvivem a jarem.
Propojili jsme tak znalosti jednak z přírodopisu v rámci tvorby modelů sopek, ale také z chemie, kdy bylo třeba připravit podmínky pro správný výbuch sopky.
 
Projektová výuka ve fyzice
V hodinách fyziky se snažíme co nejvíce propojovat učivo s reálných životem, proto jsme se se žáky sedmé třídy pustili do celodenního projektu, kdy žáci vyráběli ve skupinkách zařízení, která nějakým způsobem pracují s pístovými mechanismy. Jedná se o aplikaci Pascalova zákona v praxi, kdy se využívají například hydraulické lisy, zvedáky, atd. My jsme si trošku zjednodušili podmínky a vyráběli jsme pneumatická zařízení, která pracují obdobně, pouze se zde v našem případě využíval plyn (vzduch) v hadičkách a vznikla nám tak spousta krásných modelů z běžného života – zubařská křesla, zvedáky na auta, lisy a jiné. Mnohé modely obsahují i různé doplňky a jsou i barevně sladěny, opravdu si na tom někteří dali záležet a tak výsledky stojí za to!
 
   Mgr. Veronika Nétková