Biologická olympiáda

 

Kategorie D

V pondělí 22. 4. se konalo v Přerově na BIOSU okresní kolo biologické olympiády kategorie D. Naši školu v okresním kole reprezentovaly Denisa Stískalová ze 6.A, Evelyn Saganová a Petra Geryková ze 6.B. Děvčata statečně bojovala se všemi nelehkými úkoly, které pro ně organizátoři letošního okresního kola připravili a nakonec nám vybojovaly mezi nejlepšími zástupci škol v okresním kole následující umístění:

Evelyn Saganová získala krásné 10.místo, Denisa Stískalová se umístila na 14.místě a Petra Geryková na 15.místě.

Všem třem našim výborným reprezentantkám patří moje velké poděkování za skvělou reprezentaci školy a za jejich ochotu dělat v přírodopise něco navíc.

Kategorie C

V úterý 19. 3. se konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C. Naši školu v okresním kole reprezentovali žáci 8.třídy - Anna Hradilová a Tomáš Dočkal. Tomáš získal v celkovém hodnocení nakonec 12. místo a Anička skončila na 15.místě.

Oběma našim reprezentantům patří mé velké poděkování za práci nad rámec svých školních povinností a také za výbornou reprezentaci školy!

Mgr. Veronika Nétková

Výsledky