Obhájili jsme 5. titul Ekoškoly

V letošním školním roce jsme opět po třech letech obhajovali titul Ekoškoly. Podařila se nám naplnit všechna kritéria Ekoškoly na potřebný počet bodů. V programu Ekoškola pracujeme již třináct let a za tu dobu máme za sebou spoustu environmentálních aktivit a krásnou školní zahradu. Obhájení titulu je pro nás prestižní záležitost. Velký dík patří všem, kteří s Ekotýmem spolupracují a jeho činnost podporují. Velký dík za podporu a spolupráci patří vedení obce, vedení školy a také všem dospělým členům Ekotýmu.

Převzít titul Ekoškoly se ekotýmáci vydali ve čtvrtek 13. 6. na Staroměstskou radnici do Prahy. Čtyři členové Ekotýmu se zúčastnili slavnostního předávání titulů v Brožíkové sále na Staroměstské radnici a část Ekotýmu se vydala za odměnu za práci v Ekotýmu na výlet za historickými památkami našeho hlavního města. Navštívili Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most, vyjeli lanovkou na Petřín, zasmáli se v zrcadlovém bludišti, prohlédli si Katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál a prozkoumali Zlatou uličku. Ještě jednou děkujeme všem našim příznivcům a těšíme se na další práci v Ekotýmu.

A co nás kromě jiného v Ekotýmu těší? Moc nás těší to, že každým rokem se do Ekotýmu přidávají nováčci ze čtvrté třídy, přidávají se RÁDI a my tak máme v Ekotýmu SKVĚLOU partu!

                                                                                                                      Za Ekotým Mgr. Ivana Smolková