Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro rok 2022/2023

Posted By on 27.3.2023

Přijímací zkoušky

 • 13. 4. 2023, 14. 4. 2023 – typ Cermat (M, ČJ), žáci 9. tříd
 • 17. 4. 2023, 18. 4. 2023 – typ Cermat (M, ČJ), žáci 5. a 7. tříd
 • (v případě nemoci je třeba se co nejrychleji omluvit, žák dostane náhradní termín PZ)

V měsíci březnu a dubnu:

 • 14 dnů před přijímacím řízením dostanou žáci písemně informace o průběhu přijímacího řízení
 • v době od 13. 4. 2023 do 22. 4. 2023 budou probíhat přijímací zkoušky na SŠ
 • nejdříve 22. 4. 2023 vyvěsí ředitelé škol seznamy přijatých žáků na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy
 • přijatí žáci nebudou vyrozuměni o přijetí písemně, do 10 pracovních dnů potvrdí svůj úmysl nastoupit na SŠ doručením zápisového lístku
 • nepřijatí žáci obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí, po převzetí písemného vyrozumění je možné do tří pracovních dnů proti tomuto rozhodnutí podat odvolání
 • zápisový lístek uplatní žák pouze jednou – výjimkou je situace, kdy je žák přijat na jinou školu na základě kladně vyřízeného odvolání
 • po uzavření 1. kol přijímacího řízení střední školy s volnými místy vyhlašují 2. kolo přijímacího řízení, seznam těchto škol je uveden na stránkách krajských úřadů (www.kr-olomoucky.cz)
 • užitečné webové portály: infoabsolvent.cz, stredniskoly.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *