Informace o podmínkách přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ v následujícím období šk. roku 2019/2020

Posted By on 29.3.2019

– konání přijímacích zkoušek je stanoveno: 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019

– přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny maturitní obory, jsou jednotné ( typ Cermat – M, ČJ)

– žáci konají přijímací zkoušky na obě školy, ten lepší výsledek bude vzat v úvahu na obou školách pro přijímací řízení (60 %)

– v případě vážné nemoci (potvrzení lékaře) je nutné se dopředu omluvit a požádat o náhradní termín přijímacích zkoušek

Přijímací řízení

  • pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů nebo zaslání rozhodnutí o  nepřijetí uchazečů bude termín stanoven zákonem (konec dubna  2019)
  • přijatý uchazeč již nedostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům
  • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě a to alespoň po dobu 15 dnů
  • lhůta pro uplatnění zápisového lístku: 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn
  • vzít zápisový lístek zpět se ruší (výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání)
  • pro případné odvolání zůstává lhůta 3 pracovních dnů, vzor odvolání je v sešitě Pracovních činností

Jitka Lehká

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *