Informace týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

Posted By on 20.4.2022

Podmínky přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v následujícím období školního roku 2021/2022:

přijímací zkoušky:

12. 4. 2022, 13. 4. 2022 (9. třída)

19. 4.  2022, 20. 4. 2022 (5. a 7. třída)

Přijímací řízení

  • Pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů nebo zaslání rozhodnutí o  nepřijetí uchazečů je termín stanoven zákonem (od 22. dubna  2022).
  • Přijatý uchazeč již nedostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
  • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě, a to alespoň na dobu 15 dnů.
  • Lhůta pro uplatnění zápisového lístku: 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, (vzor k vyplnění zápisového lístku viz níže).
  • Vzít zápisový lístek zpět se ruší (výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.).
  • Pro případné odvolání zůstává lhůta 3 pracovních dnů (vzor odvolání v sešitě PČ – žáci 9. třídy).

V případě jakéhokoliv dotazu, nejasností volejte na telefonní číslo: 776 145 859 – Mgr. Jitka Lehká, výchovný poradce

Zápisový lístek – vzor k vyplnění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *