Ochrana zdraví a provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/2020 (aktualizovaná verze)

Posted By on 3.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v přiloženém dokumentu naleznete aktualizované provozní podmínky školy, které vycházejí z metodiky MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, kromě vybraných škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 a ZŠ speciálních“ vydané v Praze dne 30. 04. 2020, aktualizovaná verze k 27. 05. 2020.

Největší změny v provozu školy:

  • Ředitel školy může zařadit žáka 1. stupně do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být dodržena neměnnost složení skupin.
  • Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je možné chodit s žáky mimo areál školy.
  • Od 08. 06. 2020 je umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve školách.
  • Z organizačních a prostorových důvodů (nedostatek volných tříd a školního nábytku) nebude naše škola organizovat pravidelné vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně. Bude zachována výuka na dálku. 
  • Učitelé mohou žáky pozvat do školy na konzultace a setkání. Zákonným zástupcům žáků oznámí třídní učitel prostřednictvím e-mailu předem datum a čas konání konzultace či setkání s příslušným vyučujícím. Na první konzultaci je žák povinen odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

 

Provozní podmínky školy – aktualizace červen 2020!

Čestné prohlášení ZŠ.

 

V Troubkách 03. 06. 2020                                                              Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *