Ochrana zdraví a provozní podmínky od 25. 05. 2020 – zahájení výuky skupin žáků 1. stupně

Posted By on 13.5.2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 05. 2020 umožněna osobní přítomnost skupin žáků 1. stupně ve škole. Výuka bude probíhat ve skupinách maximálně po 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 05. 2020.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Ranní družina není poskytována, školní družina nebude v provozu (úplata se nebude vybírat).

Školní jídelna je od 25. 05. 2020 v provozu.

Žák při vstupu do školy odevzdá podepsané čestné prohlášení. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáčky na uložení roušek. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy a k vyřazení žáka ze skupiny. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Ve společných prostorách školy jsou žáci i zaměstnanci povinni mít nasazené roušky. Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce.

Je na Vašem rozhodnutí, zdali své dítě do školy pošlete, nebo ne. Přítomnost žáků není povinná. Po zvážení situace vyplňte prosím elektronický dotazník (za každé dítě je nutné vyplnit dotazník samostatně), který bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu nejpozději ve čtvrtek 14. 05. 2020. Elektronický dotazník bude přístupný k vyplnění do pondělí 18. 05. 2020 do 12:00 hodin, následně již dotazník nebude možné vyplnit a přihlásit dítě k docházce.

Podmínky provozu školy jsou popsány v následujících dokumentech:

Ochrana zdraví a provozní podmínky od 25. 05. 2020.

Čestné prohlášení – nutné odevzdat při nástupu do školy 25. 05. 2020!

 

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *