Spolupráce se ZŠ Raslavice (SVK)

Dne 28. 10. 2013 byla obnovena spolupráce Základní školy a Mateřské školy Troubky se slovenskou Základní školou Raslavice. Ředitelé škol podepsali Smlouvu o vzájemné spolupráci.

Cíle spolupráce:

– zkvalitnění výchovně vzdělávacích výsledků

– tvorba mezinárodních projektů

– rozvoj vzájemných česko-slovenských vztahů

Formy spolupráce

– metodické dny pro pedagogické pracovníky škol

– pracovní setkání pedagogických i nepedagogických zamětnanců škol

– tvorba mezinárodních projektů podporovaných z fondů EU

– vzájemná výměna pedagogických pracovníků ve vyučovacím procesu

– vědomostní, umělecké a sportovní soutěže žáků škol budovyných ne na vzájemném soupeření škol, ale na soupeření smíšených česko-slovenských družstev.

 

Společná setkání:

Návštěva Raslavic (28. – 29. 10. 2013)

Slovenská návštěva – 125. výroční školy (slavnostní akademie)

Výměna pedagogických pracovníků – Raslavice (17. – 21. 3. 2014)

Výměna pedagogických pracovníků – Troubky (24. – 28. 3. 2014)

Netradiční československá olympiáda v Troubkách (20. – 24. 10. 2014)

Lyžařský výcvikový kurz Bachledova dolina (12. – 16. 1. 2015)

Výměna pedagogických pracovníků v Raslavicích (13. – 17. 4. 2015)

Exkurze k výročí ukončení II. světové války (10. – 13. 5. 2015)

Vodácký kurz na řece Vltavě (31. 5. – 5. 6. 2015)

Výměna pedagogických pracovníků v Troubkách (21. – 25. 9. 2015)

Výměna pedagogických pracovníků v Troubkách (16. – 20. 5. 2016)

Vodácký kurz na řece Orlici (19. – 24. 6. 2016)

Škola v přírodě (Tatranská Štrba, 28. 5. – 2. 6. 2017)

Pracovní setkání zástupců školy ve Vysokých Tatrách (26. – 28. 4. 2018)

Výměnný pobyt žáků v Troubkách (13. – 18. 5. 2018)

Vodácký kurz na řece Vltavě (3. – 8. 6. 2018)

Výměnný pobyt žáků v Raslavicích (14. – 19. 10. 2018)

 

Webové stránky Základnej školy v Raslaviciach: www.zsraslavice.edupage.org