Poděkování a velká prosba

Posted By on 29.6.2021

Vážení rodiče,

chtěl bych vám všem touto cestou poděkovat za pomoc a spolupráci v právě se končícím školním roce 2020/2021. Když jsme ho v září 2020 zahajovali, všichni jsme si především přáli, abychom mohli vzdělávat děti a žáky prezenčně tak, jak jsme byli zvyklí před nástupem nemoci Covid-19. Bohužel se nám toto společné přání nesplnilo. Období distanční výuky a nepřítomnosti žáků ve škole bylo velmi dlouhé a náročné pro všechny zúčastněné. Troufám si tvrdit, že jsme společně distanční vzdělávání dětí a žáků společně zvládli. Příští školní rok tak zahájíme s minimálními resty v podobě množství neprobraného učiva. Je zřejmé, že sebelépe pojatá distanční výuka však nemohla nahradit pravidelnou přítomnost žáků ve škole. Zároveň vám chci poděkovat za to, že jsme společně obstáli i v „Testu tolerance a respektu k právu na jiný názor“, který jsme společně absolvovali na konci dubna a začátku května. Jsem velmi rád, že se v naší škole v této době neobjevil žádný pozitivně testovaný žák ani zaměstnanec, se žáky a mezi sebou jsme mohli běžně komunikovat, smát se na sebe a normálně vést výuku. Nicméně, a to nechci nic zlého přivolávat, je jasné, že s touto variantou musíme s největší pravděpodobností i do budoucna počítat.

Jsem velmi rád, že jsme závěr školního roku prožili téměř v běžném režimu. Mohli jsme absolvovat školní výlety, výlet s přespáním v autokempu v Příboru se vydařil i našim deváťákům a se žáky 7.A jsme dokonce absolvovali cykloturistický výlet. Nejlepší čtenáři z 1. stupně se mohli zúčastnit tradičního přespání ve škole, s členy školního ekotýmu jsme mohli opět po čtyřech letech převzít v Praze titul Ekoškola.

Situace v uplynulém roce nebyla jednoduchá ani pro učitele. Nikdo z nás se rozhodně nevyžívá ve vysedávání před monitorem a displejem, učit kvalitně a efektivně bylo v uplynulých měsících velmi obtížné a někdy téměř nemožné. Mnoho nového jsme se i my naučili a jistě to dobré z distančního vzdělávání použijeme i při běžném chodu školy. Určitě se nám pokaždé jen nedařilo, proto věřím, že jsme všichni schopni se z případných chyb a chybiček do budoucna poučit. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem vyučujícím za nasazení a energii věnovanou zvládnutí distančního vzdělávání i celého složitého školního roku 2020/2021. Mé poděkování za zvládnutí mimořádně náročného školního roku patří také všem ostatním zaměstnancům školy. Věřím, že nás v budoucnosti již takto složitý a náročný školní rok snad nečeká.

Všichni již evidentně potřebujeme odpočinek na načerpání nových sil, které budeme po prázdninách opět potřebovat.

Závěrem si neodpustím ještě jednu důležitou prosbu. V posledních dnech opět sílí tlaky na očkování dětí proti nemoci Covid-19. Již nyní se mohou očkovat studenti starší 16 let. Brzy začne i vakcinace věkové skupiny 12 – 16 let a dnes již téměř nepochybuji o tom, že se dříve či později budou moci očkovat i mladší děti. V této souvislosti vás rodiče velmi žádám, abyste si pro své budoucí rozhodnutí, zda očkovat, či neočkovat své děti, zjistili maximální množství informací ze všech dostupných zdrojů, které vám tuto nelehkou volbu podloží a odůvodní. Mějte prosím vždy na paměti to hlavní, co je v sázce – zdraví vašich dětí. Zároveň vám slibuji, že se naše škola nebude v budoucnosti jakkoliv podílet na propagaci a přesvědčování rodičů a žáků k vakcinaci. Toto nelehké rozhodnutí je pouze vaší osobní záležitostí a vaše rozhodnutí, ať už bude jakékoli, budeme respektovat.

Přeji vám všem krásné a pohodové léto, hodně zdraví a mnoho dobrých zpráv a skvělých zážitků. Budu se na spolupráci s vámi těšit na začátku příštího školního roku, který zahájíme ve středu 1. září 2021.

 

Petr Vrána, ředitel školy

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *