Projekt holokaust

Posted By on 11.4.2019

V historii lidstva jsou události, které si zaslouží naši větší pozornost. Jednou z takových je i problematika holokaustu – vyvražďování Židů během 2. světové války. Na hrůzné činy, jež měly za následek vyvraždění přibližně 6 milionů Židů, bychom zapomínat neměli!  I na naší škole jsme si proto tuto událost připomněli v rámci Týdne holokaustu (21. 3. – 28. 3. 2019), určeného pro žáky 9. třídy.

Cílem tohoto mezioborového projektu bylo netradiční a poutavou formou načerpat a posléze aplikovat poznatky o holokaustu z předmětů dějepis, zeměpis, český jazyk, fyzika, chemie, občanská výchova a výtvarná výchova.

Celý týdenní projekt byl zahájen ve čtvrtek 21. března závěrečnou scénou z filmu Schindlerův seznam, v níž zachránění Schindlerovi Židé pokládají kamínky, coby vzpomínku na hroby zavražděných židovských obětí, a zdůvodněním žákům, proč se této problematice ve škole věnujeme.  Po tomto úvodu žáci 9. třídy prezentovali své projektové práce zadané na určité téma. Během dopoledne se tedy blíže seznámili s počátky diskriminace Židů po nástupu Adolfa Hitlera k moci, s umisťováním Židů do ghett, dozvěděli se o existenci koncentračních táborů ve střední Evropě a o samotném dění v nám nejbližších koncentračních táborech – v Terezíně a Osvětimi. Žáci rovněž blíže poznali zachránce několika stovek Židů Oskara Schindlera a Nicolase Wintona a dozvěděli se o jisté skupině historiků, kteří holokaust popírají a zpochybňují, zvláště existenci plynových komor v koncentračních táborech. Na „dějepisné“  informace navázaly poznatky z oblasti zeměpisu. Deváťáci se díky prezentovaným projektům dozvěděli o vzniku státu Izrael a o jeho nejznámějších historických památkách, ale také o současných problémech Židů a Palestinců v oblasti Blízkého Východu.  Po prezentaci projektů si pak deváťáci vyslechli příběh „Lady Remosky“ Mileny Grenfell-Baines, jedné z 669 dětí, které zachránil Nicolas Winton před nacistickou genocidou a jež přispěla k rozšíření legendární pečící trouby, remosky, ve světě.

To, že židovská kuchyně a židovské jídlo připravené „košer“, neboli správným způsobem, je originální a velmi chutné, mohli žáci posoudit při prezentaci židovské kuchyně a při ochutnávce typického židovského nekvašeného chleba (macesy) a židovského cukroví, tvořeného hlavně z máku, tvarohu a rozinek.

V dalších dnech pak byly žákům prezentovány základní informace o židovském náboženství, o židovských zvycích, o nejdůležitějších svátcích, o významných osobnostech z řad Židů – např. o slavném fyzikovi  Albertovi  Einsteinovi, o židovské hudbě. Zajímavé bylo rovněž vyprávění o deníku židovské dívky Anny Frankové, ukrývající se v britské rodině v době 2. světové války, připomenutí několika českých spisovatelů píšících díla s židovskou tematikou nebo seznámení s židovskými památkami na Tovačovsku.

Posledním úkolem projektu bylo vyjádřit výtvarnou formou hrůzu, kterou pociťovali Židé v koncentračních táborech. Některým žákům se tento úkol velmi povedl a vytvořili přímo mistrovská díla.

Tečkou za celým projektem byla páteční exkurze do koncentračního tábora Osvětim, nechvalně proslulého nejmasovějším vyvražďováním Židů. Snad za všechny zúčastněné žáky a učitele mohu říci, že jim celý projekt zůstal vryt v povědomí jako memento: nikdy nepoznat a neprožít takovou hrůzu a utrpení jako Židé v době 2. světové války.

Jitka Lehká

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *