První třída v plném proudu

Posted By on 12.11.2023

Školní dny ubíhají a každý z nich přináší pro naše nejmladší školáky nové poznání. Žáci I. A a I. B třídy zvládli adaptační období skvěle, teď už bezpečně znají školní prostředí, seznámili se s novými spolužáky, paními učitelkami a vychovatelkami, snaží se respektovat pravidla, která umožňují spokojený a klidný chod ve třídě, školní družině a také jídelně.

Kolektiv I. A je velmi pestrý. Pár slov, která partu šesti děvčat a šesti chlapců bezpečně vystihuje – veselá, aktivní, komunikativní, přátelská a od rána těšící se na svačinku. Do I. B chodí čtyři děvčata a osm chlapců. Každé z dětí je jiné, ale každému se něco výborně daří. Máme radost z toho, že se každý z nich snaží dělat všechno správně, tak, jak to má být. Učíme se také mít se rádi a odpouštět si, a také si vysvětlit, co potřebujeme, aby nám všem bylo spolu dobře.

Žáci a žákyně 1. ročníku čtou první slabiky, slova. Každé nové písmenko, každé rozluštěné slovo je těší. V matematice nejrůznějšími způsoby řeší početní úkoly, doplňují tabulky, schémata, staví z kostek podle plánů, rozeznávají geometrické tvary. „Zabydlují se“ v první desítce, důvěrněji se seznamují s počtem a jeho označením čísly. Psaní je pro prvňáčky velkou výzvou neb samotná disciplína „krasopisu“ je náročná. Co dál? Zpíváme a hrajeme na doprovodné nástroje, tvoříme ve výtvarné výchově originální díla a užíváme si zdravého pohybu na vzduchu nebo ve sportovní hale.

Převážná většina prvňáčků má na začátku své školní cesty silnou vnitřní motivaci… dítě neví a chce vědět, zajímá se, zkoumá, experimentuje. Přejeme našim prvňáčkům, aby jim jejich zvídavost, dychtivost po poznání, tato vnitřní motivace vydržela co nejdéle, aby byli spokojení a učili se z chyb, které jsou tou nejpřínosnější zkušeností a způsobem, jak se dostat dál, naučit se. Hodně energie a trpělivosti přejeme také rodičům neb jste velmi důležitým pilířem úspěšnosti a spokojenosti dětí. Děkujeme za spolupráci.

Eva Vojtková a Ludmila Písková, třídní učitelky

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *