Sběr starých mobilních telefonů

Posted By on 17.2.2021

Školní Ekotým se opět vrhl na plnění jednoho z úkolů v rámci Recyklohraní. Tentokrát jde o staré mobilní telefony. Nejen že jsme spustili sběrovou kampaň „Starý mobil pro Remobil“, ale naši žáci se dozví více informací o výrobě, využívání, šetrné spotřebě a recyklaci mobilních telefonů trochu jinak – formou úkolů a projektů. Především se dozví, jaké množství materiálů, tedy i nerostných surovin, musí být zpracováno při výrobě jednoho mobilního telefonu. A také kolik energie je k tomu potřeba vynaložit.

Budeme rádi, pokud se zapojí celá široká veřejnost, a to tím, že v termínu od 15. února do 19. března 2021 přinesete Vy nebo Vaše dítě starý vysloužilý telefon do školy, školky nebo prodejny COOP Troubky (sběrné nádoby na staré mobilní telefony vyráběli žáci první, druhé a speciální třídy). Pomůžete tak nastartovat povědomí o recyklaci mobilních telefonů. Společně pak uděláme další, ale důležitý krok v péči o naši Zemi.

Níže přidáváme informace o tom, jak to vlastně s výrobou mobilních telefonů je…

Za každým novým produktem stojí skryté množství materiálů a energie, které musely být spotřebovány při jeho výrobě. Mobilní telefony se řadí mezi výrobky, jejichž materiálová a energetická stopa patří k nejvyšším. Na to, aby vznikl jeden malý mobil, muselo být využito mnohonásobně vyšší množství materiálu a energie.

Mobilní telefon má totiž přímo mamutí dopad na naše životní prostředí. V roce 2050 celosvětová populace dosáhne 9 miliard lidí, a tudíž efektivní využívání zdrojů a surovin bude nutností, což se však musíme začít učit už dnes. Jelikož už dnes existuje velký tlak na suroviny – např. kovy vzácných zemin, které se těží jen v některých zemích. Jejich těžba a úprava mají velké negativní dopady na životní prostředí. Mobilní telefony jsou toho příkladem. Dnes už téměř každý člověk v Česku vlastní mobilní telefon. Lidé mobilní telefony obměňují ve velmi krátkých intervalech (2 až 3 roky), a tím vzniká velké množství nevyužitých mobilů, které často končí v šuplíku. Odhadujeme, že se v českých domácnostech takto bez užitku nachází 10 až 15 miliónů mobilů. Tato zařízení obsahují cenné suroviny, například drahé kovy jako je zlato a stříbro, kovy důležité pro high-tech průmysl jako indium a tantal, nebo vzácné zeminy jako cer nebo neodym. Chceme-li zmírnit dopady na životní prostředí, existují dvě možnosti: první je menší spotřeba (např. kvůli delší životnosti), druhou maximální recyklace.

Celkové množství zdrojů, které byly použity v rámci celého životního cyklu mobilního telefonu od těžby surovin přes výrobu materiálů, výrobu samotného mobilního telefonu, používání mobilního telefonu až po jeho recyklaci, se nazývá „ekologickým batohem“ mobilního telefonu. Jde o neviditelnou a skrytou hmotnost vázanou na daný výrobek v rámci celého životního cyklu.

Ekologický batoh tlačítkového mobilního telefonu o hmotnosti 80 gramů představuje 75,3 kg. Přeloženo do srozumitelného jazyka – na výrobu jednoho malého mobilu muselo být spotřebováno 75,3 kg materiálů, což je téměř 1000krát více, než činí samotná hmotnost telefonu. V současné době více používané smartphony jsou těžší než tlačítkové a dle velikosti váží okolo 100–200 g. My si pro představu dalších ukázek vše zjednodušíme, tedy hmotnost 1 mobilu = 100 g (tzn. 0,1 kg). Můžeme říci, že ekologický batoh 1 mobilu = 100 kg skrytých materiálových toků. (Pro srovnání – ekologický batoh na výrobu 1 litru mléka je 3,41 kg surovin a 4,42 l vody.)

Na výrobu nejrůznějších produktů je vedle materiálů potřeba také elektrická energie. To samé platí i pro mobilní telefony. Jejich zhotovení stojí opravdu velké množství energie. Energeticky nejnáročnější fází výroby mobilního telefonu není překvapivě těžba a výroba materiálů, jako jsou kovy, plast či sklo, ale výroba mikročipů a dalších elektronických komponent. Na výrobu 1 kg mobilů (tzn. cca 10 ks) je zapotřebí zhruba 10 GJ (tedy 10 000 MJ). Další výdej energie je spojený s používáním mobilního telefonu, ale spotřeba už tvoří jen zlomek ve srovnání s energetickými nároky na výrobu mobilního telefonu. Recyklace mobilních telefonů významně šetří energii. Ještě důležitější z pohledu úspor energie je prodlužování životnosti mobilního telefonu – např. že mobil nechám opravit.

Každý nový mobil představuje zátěž pro životní prostředí, a proto je v první řadě důležité prodlužovat životnost mobilního telefonu a v druhé řadě, pokud již telefon doslouží, předat ho k recyklaci.

Změňte myšlení, odmítněte zbytečnou spotřebu, věci opakovaně používejte, opravujte je a pokud už opravdu doslouží, až pak je předejte k recyklaci.

Proto nebuďme k naší planetě lhostejní a naučme se jí pomáhat a chránit bohatství Země i pro další generace.

Za Ekotým Kateřina Gažová

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *