Informace

Informace k platbě stravného na měsíc PROSINEC.

 

Školní jídelna

Výdej obědů: denně 11:00 – 12:45 hod.

po šesté vyučovací hodině do 13:25 hod.

(týká se pouze těch žáků a vyučujících, kteří měli šestou vyučovací hodinu)

Výdej obědů pro nemocné strávníky: 12:00 – 12:30 hod.

Výdej obědů pro cizí strávníky : 11:00 – 11:30 hod.

Ceny obědů od 1. 1. 2019

Cena oběda pro žáky ZŠ

od   7 do 10 let    23,- Kč

od 11 do 14 let    27,- Kč

od 15 do 18 let    31,- Kč

 

Cena oběda pro MŠ 3 – 6 let

přesnídávka          10,- Kč

oběd                    20,- Kč

svačina                  8,- Kč

Celkem              38,- Kč

 

Cena oběda pro MŠ 7 let

přesnídávka           10,- Kč

oběd                     23,- Kč

svačina                   8,- Kč

Celkem                41,- Kč

 

Cena oběda pro dospělé strávníky

cizí strávníci         61,-

důchodci               49,-

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku dle platné vyhlášky o školním stravování. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

V době nepřítomnosti dítěte není možné stravu odebírat, pouze první den při náhlém onemocnění, kdy nebylo možné jídlo odhlásit. Je ale možné obědy zakoupit za plnou cenu a odebírat je do jídlonosičů.

Obědy na následující měsíc jsou automaticky přihlašovány. Z toho důvodu je nezbytné, abyste o případných změnách – tj. odhláškách, popř. ukončení odebírání obědů ze školní jídelny předem informovali vedoucí školní jídelny a to osobně nebo na tel. čísle 581 221 083.

 

PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY OBĚDŮ

Obědy lze odhlásit telefonicky (kancelář ŠJ- tel: 581 221083),

e-mailem  jidelna@skolatroubky.cz

 osobně do 13hod.

Čip na výdej stravy v jídelně jsou nezbytnou součástí strávníka. Každý strávník, který bude odebírat obědy v jídelně si musí pořídit čip o záloze 120Kč (záloha je vratná po vrácení čipu a to do 2 měsíců od ukončení odběru obědů).

Pokud strávník čip nemá – vedoucí školní jídelny vydá náhradní stravenku nebo prodá nový čip.

 

Seznam alergenů