Informace

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny MŠ

 

 

Výdej obědů do jídlonosiče (cizí strávníci nebo pro nemocné žáky):

11:00 hod. – 11:30 hod.

První den nepřítomnosti žáka ve škole, může být strava vydána do jídlonosiče a to v době 11:00 – 11:30.

Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování a měl by si obědy odhlásit obvyklým způsobem.

Stejné podmínky platí i v případě, že žákovi byla nařízena karanténa.

Výdej obědů pro žáky a školní pracovníky:

11:25 – 13:25 hod.

 

Cena oběda pro žáky ZŠ

od   7 do 10 let    32,- Kč     

od 11 do 14 let    36,- Kč     

od 15 do 18 let    45,- Kč     

 

Cena oběda pro MŠ 3 – 6 let

přesnídávka          11,- Kč

oběd                      25,- Kč              

svačina                   11,-   Kč

 Celkem              47,-   Kč

 

Cena oběda pro MŠ 7 let

přesnídávka           11,- Kč

oběd                      32,- Kč                    

svačina                   11,- Kč

Celkem                54,- Kč

 

Cena oběda pro dospělé strávníky

cizí strávníci         85,Kč             

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku dle platné vyhlášky o školním stravování. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

V době nepřítomnosti dítěte není možné stravu odebírat, pouze první den při náhlém onemocnění, kdy nebylo možné jídlo odhlásit! Je ale možné obědy zakoupit za plnou cenu a odebírat je do jídlonosičů.

Obědy na následující měsíc jsou automaticky přihlašovány. Z toho důvodu je nezbytné, abyste o případných změnách – tj. odhláškách, popř. ukončení odebírání obědů ze školní jídelny předem informovali vedoucí školní jídelny a to osobně nebo na tel. čísle 581 221 083.

 

PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY OBĚDŮ

Obědy lze odhlásit telefonicky (kancelář ŠJ- tel: 581 221083),

e-mailem  jidelna@skolatroubky.cz

přes aplikaci STRAVA.CZ

 osobně do 13hod.

Čip na výdej stravy v jídelně jsou nezbytnou součástí strávníka. Každý strávník, který bude odebírat obědy v jídelně si musí pořídit čip o záloze 120Kč (záloha je vratná po vrácení čipu a to do 2 měsíců od ukončení odběru obědů).

Pokud strávník čip nemá – vedoucí školní jídelny vydá náhradní stravenku nebo prodá nový čip.

 

Seznam alergenů