Informace

Informace k platbě stravného na ŘÍJEN 2020

Školní jídelna

Výdej obědů: denně 11:00 – 12:45 hod.

po šesté vyučovací hodině do 13:25 hod.

(týká se pouze těch žáků a vyučujících, kteří měli šestou vyučovací hodinu)

Výdej obědů pro nemocné strávníky: 12:00 – 12:30 hod.

Výdej obědů pro cizí strávníky : 11:00 – 11:30 hod.

 

CENY OBĚDŮ OD 01. 06. 2020

 Cena oběda pro děti

od 7  do 10 let     25

od 11 do 14 let    29

od 15 do 18 let    35

 

Cena oběda pro MŠ 3 – 6 let   

přesnídávka     11 Kč

oběd                  22 Kč

svačina                9 Kč

Celkem             42 Kč

 

Cena oběda pro MŠ 7 let

přesnídávka    11 Kč

oběd                  25 Kč

svačina               9 Kč

Celkem              45 Kč

 

Cena oběda pro dospělé strávníky

cizí strávníci            68

důchodci                 56


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku dle platné vyhlášky o školním stravování. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

V době nepřítomnosti dítěte není možné stravu odebírat, pouze první den při náhlém onemocnění, kdy nebylo možné jídlo odhlásit. Je ale možné obědy zakoupit za plnou cenu a odebírat je do jídlonosičů.

Obědy na následující měsíc jsou automaticky přihlašovány. Z toho důvodu je nezbytné, abyste o případných změnách – tj. odhláškách, popř. ukončení odebírání obědů ze školní jídelny předem informovali vedoucí školní jídelny a to osobně nebo na tel. čísle 581 221 083.

 

PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY OBĚDŮ

Obědy lze odhlásit telefonicky (kancelář ŠJ- tel: 581 221083),

e-mailem  jidelna@skolatroubky.cz

 osobně do 13hod.

Čip na výdej stravy v jídelně jsou nezbytnou součástí strávníka. Každý strávník, který bude odebírat obědy v jídelně si musí pořídit čip o záloze 120Kč (záloha je vratná po vrácení čipu a to do 2 měsíců od ukončení odběru obědů).

Pokud strávník čip nemá – vedoucí školní jídelny vydá náhradní stravenku nebo prodá nový čip.

 

Seznam alergenů