Školní kampaň „Přestávky bez mobilů“

Posted By on 21.2.2020

Z důvodu zvýšené nemocnosti žáků naší školy se dlouho připravovaná novoroční kampaň „Přestávky bez mobilů“ uskutečnila až koncem měsíce ledna. Cílem akce bylo přiblížit školákům ústy svých spolužáků možná rizika spojená s nadměrným a mnohdy také neproduktivním užíváním mobilních telefonů, stejně tak tabletů či počítačů. Členové mediálního týmu rozděleni do několika skupinek si pro každou třídu připravili tematicky laděný program v délce zhruba jedné vyučovací hodiny. A tak například žáci 1. – 3. ročníku zhlédli dobrodružný příběh s názvem Eda a Vanda v Onl@jn světě, během něhož nám pomohli nejen správně se rozhodnout, ale i si uvědomit negativní dopady závislostního chování na mobilním telefonu. Stejně tak pro čtvrťáky i páťáky byly nachystány mj. scénky, které měly vést žáky k zamyšlení, jak to může dopadnout, když se místo s kamarády a sourozenci přátelíme s mobilem či počítačem. U žáků jsme také provedli průzkum, jak to s mobilními telefony mají, zda je nosí do školy a následně používají během přestávek. Příjemným zjištěním pro nás bylo, že pokud žáci I. stupně mobilní telefon do školy vůbec nosí, používají ho především pro případ volání se svými rodiči.

U žáků II. stupně je situace v užívání mobilních telefonů o přestávkách odlišná. Avšak je třeba zmínit, že například naši nejstarší, žáci 9. ročníku, tráví přestávky na mobilu jen zcela výjimečně. Nejvíce aktivních uživatelů mobilů během přestávek jsme objevili mezi žáky 7. a 8. ročníku, kde bychom v jistých případech mohli hovořit až o příznacích nomofobie či netolismu, tedy chorobné závislosti na mobilním telefonu, respektive na internetu, hraní počítačových her.

Převážně s žáky druhého stupně jsme se pak pokoušeli vést debatu, která se týkala třeba množství času, který denně tráví na mobilních telefonech, potažmo tabletech, PC, co je k tomu vede, zajímalo nás také, mají-li od rodičů stanovený časový limit, který smí na těchto zařízeních trávit. Předmětem debaty byla i otázka, co by je přimělo k tomu, aby mobil o přestávkách odložili, zda náhodou nejsou na mobilu jen proto, že se nudí a nemají „nic lepšího na práci“.

A tak se nám mimo jiné potvrdilo, že žáci by uvítali, kdyby mohli o velké přestávce ven, na čerstvý vzduch, proběhnout se po školní zahradě, zahrát si třeba fotbal, stolní tenis, měli možnost popovídat si i s žáky jiných tříd, mohli se volněji pohybovat po škole nebo se jen tak ze školní lavice přemístit do pohodlného sedacího vaku a zalistovat časopisem anebo se na chvíli začíst do knížky.

Příprava kampaně byla náročná, ve vymezeném čase se ne vždy stihlo vše, co jsme měli pro žáky jednotlivých tříd nachystáno, nicméně všichni žáci MV si zaslouží mé poděkování a uznání za to, jak se ve výsledku tohoto úkolu zhostili, jak jednotlivé hodiny vedli, jak stanovené téma svým spolužákům odprezentovali. Pevně věřím, že mnohé informace byly pro většinu žáků přínosné, nové, možná překvapivé, nastolená témata a otázky vedly k zamyšlení a že nejeden žák přehodnotil dosavadní objem času, který mobilnímu telefonu denně věnuje.

Zástupci mediálního týmu přednesli zjištěné výsledky kampaně panu řediteli, a to včetně navrhovaných kompenzačních opatření. Už teď můžeme prozradit, že se pro žáky naší školy chystá možnost trávit velké přestávky na školní zahradě. Dalším dobrým nápadem je zřízení knihovničky v prostoru u šaten s názvem Kniha nejen na přestávku, která bude žákům již brzy plně k dispozici.

Další novinky se dozví žáci prostřednictvím školního rozhlasu a svých třídních učitelů, rodiče žáků budou informování koncem měsíce března na třídních schůzkách.

Šárka Dvořáková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *