Školní kampaň „Přestávky bez mobilů“

Posted By on 10.1.2020

Z důvodu zvýšené nemocnosti žáků naší školy se konání školní kampaně „Přestávky bez mobilů“ přesouvá na konec měsíce ledna. O konkrétním datu budete včas informováni.

Mediální tým

 

A je to tady! Naše novoroční kampaň s názvem „Přestávky bez mobilů“ startuje. My, členové mediálního týmu, jsme prakticky celý podzim v hodinách mediální výchovy shromažďovali a třídili informace, následně připravovali prezentaci, scénky, pracovní listy a úkoly, abychom svým spolužákům, kteří tráví na mobilech až příliš času, následně mohli ukázat na jednu stranu jistě neoddiskutovatelné klady, které s sebou mobilní telefony přinášejí, ovšem na stranu druhou i zápory, které jsou s častým a nadměrným užíváním mobilů spojeny a o nichž možná sami žáci ani často nevědí nebo o nich nepřemýšlí. Kampaní usilujeme o to, aby žáci naší školy (a to nejen o přestávkách) místo mobilních telefonů vzali do rukou raději karty, balóny či knihy, zasedli k deskovým hrám nebo se šli „provětrat“ na čerstvý vzduch, strávili přestávku na naší školní zahradě apod. Doufáme, že se nám podaří bytí na mobilu o přestávkách v co největší míře omezit, při nejlepším zcela nahradit jinými, ať už výše uvedenými nebo z diskuse s žáky vyplynuvšími aktivitami.

A tak s chutí do toho! O průběhu kampaně, jejích výsledcích, pevně doufáme, že i o úspěších vás budeme průběžně informovat zde, na našem webu.

Za mediální tým Šárka Dvořáková a šéfredaktorka Daniela Vránová

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *