Školní výlet 4. a 5. třídy

Posted By on 28.6.2021

Čtvrťáci a páťáci si společně užili den plný zábavy i turistiky. Navštívili jsme Historický areál pod hradem Bouzov, kde jsme mohli vystoupat do 15 metrů vysokého Trojského koně a dozvěděli jsme se zajímavosti o válečných zbraních z doby husitské. Někteří si sami z houfnice, rychlice či hákovnice vystřelili a společnými silami dokázali odpálit i katapult, kterým se dobývala opevnění. V Javoříčských jeskyních jsme si dopřáli trochu ochlazení a zároveň jsme si mohli prohlédnout jednu z nejkrásnějších krápníkových výzdob u nás. Procházeli jsme kolem „varhan“, „hanácké mrkve“ i „záclony“, která má díky velkému obsahu železa krásný červený nádech. Společnost nám dělalo i několik samečků netopýrů, kteří zanechali asi největší dojem. Poslední část výletu trochu prověřila i naši fyzickou kondici. Zpočátku rovná lesní cesta se chvílemi měnila v úzkou pěšinu nad strmými srázy a svým převýšením nenechala jedno čelo suché. Odměnilo nás dobytí Zkamenělého zámku, skalního útvaru, na jehož místě kdysi opravdu hrad stál. Po sestoupení z vyhlídky, jež je ve výšce asi 50 m jsme pokračovali podél potoka Špraňku, který se v minulosti podílel na tvorbě okolních jeskynních útvarů, až do Vojtěchova, kde byla naše poslední zastávka. Po ochlazení nohou v potoce jsme si v místní indiánské hospůdce odpočinuli a v týpí jsme si opekli zasloužené špekáčky. Zcela unavení, ale spokojení jsme nastoupili do autobusu, který už na nás čekal, a vyjeli směrem k domovu.

Jitka Rozehnalová, Kateřina Hrubá

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *