Úspěch na přehlídce týmů v rámci projektu „Příběhy našich sousedů“

Posted By on 30.5.2023

Od začátku letošního školního roku se skupina žáků naší školy zapojila do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum pod názvem Příběhy našich sousedů.

Celkem 5 žáků se pod vedením paní učitelky Jitky Lehké, pracovníků neziskové organizace Post Bellum a Českého rozhlasu Olomouc na několik měsíců stalo rozhlasovými dokumentaristy.  Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, v našem případě troubeckého rodáka pana Viktora Janouška, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy, nakonec vytvořit rozhlasovou reportáž a výsledky své práce prezentovat před publikem a odbornou porotou. V rámci aktivit projektu se žáci vydali i do Českého rozhlasu Olomouc, kde jim redaktoři pomohli sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Společné několikaměsíční snažení celého týmu bylo završeno v pondělí 15. května v Olomouci, kde proběhla v Pevnosti poznání závěrečná vystoupení celkem deseti zapojených týmů z Olomoucka a Prostějovska. Týmy zde vystoupily před publikem, prezentovaly výsledky své práce veřejnosti i odborné porotě, představily důležité momenty životů jednotlivých pamětníků. Každé z vystoupení bylo zajímavé a originální.

A jak se tedy dařilo týmu naší školy? Výborně!

Úsilí našich žáků a paní učitelky bylo oceněno odbornou porotou. V konkurenci dalších devíti škol náš tým se náš tým se svou prezentací událostí ze života pana Janouška umístil na krásném třetím místě. V rámci svého vystoupení představili žáci naší školy významné okamžiky života pana Viktora Janouška, který se narodil v Troubkách v roce 1929, jeho dětství, jež prožil v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava, dále události II. světové války, které zasáhly také Troubky, a období dospívání pana Janouška. Originálně, prostřednictvím hraných scének v dobových kostýmech, byly členy našeho týmu ztvárněny vzpomínky pana Janouška na setkání s ruskými a německými vojáky, z reportáže a celého vyprávění bylo cítit, že se jednalo o dobu velkého strádání a všudypřítomného strachu. Na závěr zazněla také důležitá rada pro dnešní mladou generaci: „Aby byly děti i dospělí hodní, tolerantní jeden k druhému, uměli si odpouštět, nehádali se a aby byli navenek slušní.“

K tomuto sdělení není co dodat. Život by byl mnohem snazší, pokud by se každému z nás dařilo takto svůj život žít…

 

Blahopřejeme ke krásnému třetímu místu paní učitelce Jitce Lehké a všem zapojeným žákům – Barboře Gregovské z 9.A třídy, Alžbětě Raškové z 9.B a také osmákům: Karolíně Zatloukalové, Nikolasi Špinkovi a Davidu Dostálovi.

Chtěl bych také i touto cestou poděkovat panu Viktoru Janouškovi za to, že nás ve svých 93 letech přijal, strávil s námi příjemný čas, který vyplnilo jeho vyprávění a vzpomínky na dětství a život. Z pořízené zvukové nahrávky ze setkání bylo velmi obtížné vybrat právě to, co se následně stalo obsahem výsledné reportáže. Tento  úkol se však i podle verdiktu poroty našemu týmu podařilo výborně splnit.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *