Úspěšná vodácká výprava

Posted By on 29.6.2022

Výběr dopravně dobře dostupné řeky a příznivá cena pro maximální počet žáků byly hlavní parametry připravovaného vodáckého kurzu plánovaného na závěr školního roku 2021/2022. Volba tedy logicky připadla na řeku Moravu, kam jsme se vydali s vodáckými instruktory CK Peřej z Olomouce v termínu 20. – 22. 06. 2022. Zájem o kurz předčil naše očekávání a kurz, který byl původně plánován pro 30 žáků, nakonec absolvovalo 41 žáků osmých a deváté třídy.

Místem srazu pro naši vodáckou výpravu bylo přerovské vlakové nádraží. Odtud jsme absolvovali bezproblémovou cestu do Postřelmova – výchozího bodu naší první vodácké etapy. Po seznámení se s instruktory, teoretické přípravě začínajících vodáků, převzetí nezbytného vodáckého vybavení (vest a pádel) a rozdělení lodních posádek mohlo naše vodácké dobrodružství začít. Úsek prvního dne vedl z Postřelmova do kempu v Mohelnici a byl opravdu dobrodružný, neboť nás cestou zastihla silná bouřka, kterou jsme propluli, a po necelé hodině nepohody jsme dorazili až k prvorepublikové vile Háj, u níž byla vybudována vodní elektrárna. Zde jsme se občerstvili a převlekli do suchého oblečení. To nejhorší z celého kurzu jsme tak měli úspěšně za sebou a počasí nám následně již přálo. Další etapy nás zavedly z Mohelnice do Litovle a ta poslední do Horky nad Moravou, kde naše krátké vodácké putování skončilo. Řeka Morava má pro vodáky půvab díky lužní krajině (nejen v rámci CHKO Litovelské Pomoraví), která ji obklopuje, četným meandrům a někdy velmi obtížně sjízdným úsekům. Často jsme byli nuceni kličkovat mezi stromy spadenými do vody, některé stromy jsme podjížděli, přes jiné jsme museli naše lodě „zhoupnout“. Zkrátka stále se během plavby něco dělo. Mnozí žáci se během etap „cvakli“, ale vše naštěstí vždy skončilo úsměvem na tváři. Mimo vodáckých dovedností se žáci osvědčili také při dvojím stavění a balení stanů v kempech v Mohelnici a v Litovli. V odpoledních a večerních hodinách zbýval dostatek času na sportování, v úterý jsme po večeři navštívili i přírodní koupaliště v Litovli a zvládli jsme i táborák s opékáním špekáčků. Celý kurz tak proběhl bez problémů a všichni naši vodáci prokázali, že se umí poprat i s nepříznivými podmínkami, mají smysl pro humor a dokáží si vzájemně pomáhat. Nezbývá než poděkovat členům SPŠ za finanční příspěvek na zapůjčení vodáckého vybavení a obecnímu úřadu za pomoc s dopravou zavazadel. Poděkování patří také zaměstnancům školy, kteří se vodáckého kurzu zúčastnili a starali se o naše začínající vodáky – paní učitelce Gažové, paní učitelce Prečanové, panu učiteli Navrátilovi a paní Kasprzykové. Kurz se nám moc vydařil a už nyní se těšíme na další vodácké dobrodružství.

Petr Vrána, vedoucí kurzu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *