Dokumenty školy

Organizace školního roku 2022-2023

Rozpočet školy, střednědobý výhled rozpočtu:

Schválený rozpočet Základní školy a Mateřské školy Troubky na rok 2022

Výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky na období 2020-2021

Výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky na období 2021-2023

Výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky na období 2023-2025

Vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pro život

Školní poradenské pracoviště:

Školní poradenské pracoviště

Výroční zpráva:

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018-2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019-2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020-2021

Školní řád:

Školní řád (od 1. 9. 2022)

Přihláška do ZŠ:

Přihláška do ZŠ

Žádost o uvolnění žáka z výuky:

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Formuláře – škola v přírodě, lyžařský kurz, vodácký kurz:

LVK 2019 – základní informace o kurzu, závazná přihláška

LVK 2019 – informace pro přihlášené žáky

LVK 2019 – potvrzení o seřízení lyží, snowboardu

LVK 2019 – potvrzení o bezinfekčnosti

Potvrzení o bezinfekčnosti

Seřízení lyží, snowboardu

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Potvrzení – PLAVEC (vodácký kurz)

Zájmové útvary:

Nabídka zájmových útvarů 2020_2021

Přihláška do zájmového útvaru

Ukončení docházky do zájmového útvaru

Dokumenty