Dokumenty školy

Organizace školního roku 2022-2023

Rozpočet školy, střednědobý výhled rozpočtu:

Schválený rozpočet Základní školy a Mateřské školy Troubky na rok 2022

Výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky na období 2020-2021

Výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky na období 2021-2023

Výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky na období 2023-2025

Vzdělávací programy:

ŠVP ZV Škola pro život aneb když se hledá čtyřlístek, 31. 8. 2023

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život II, 31. 8. 2022

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pro život

Školní vzdělávací program ŠD

Školní poradenské pracoviště:

Školní poradenské pracoviště

Výroční zpráva:

Výroční zpráva za školní rok 2021-2022

Školní řád:

Školní řád 2023

Přihláška do ZŠ:

Přihláška do ZŠ

Žádost o uvolnění žáka z výuky:

ŽÁDOST O PRAVIDELNÉ UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z ODPOLEDNÍHO VYUČOVÁNÍ TV

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ

Formuláře – škola v přírodě, lyžařský kurz, vodácký kurz:

LVK 2019 – základní informace o kurzu, závazná přihláška

LVK 2019 – informace pro přihlášené žáky

LVK 2019 – potvrzení o seřízení lyží, snowboardu

LVK 2019 – potvrzení o bezinfekčnosti

Potvrzení o bezinfekčnosti

Seřízení lyží, snowboardu

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Potvrzení – PLAVEC (vodácký kurz)

Zájmové útvary:

Přihláška do zájmového útvaru

Ukončení docházky do zájmového útvaru

Dokumenty