Dokumenty školy

Organizace školního roku 2018-2019

Rozpočet školy, střednědobý výhled rozpočtu:

Návrh rozpočtu školy na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

Vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pro život

Školní vzdělávací program Žijeme společně (ZŠ speciální)

Výroční zpráva:

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Školní řád:

Školní řád

Školní řád (od 1. 9. 2016)

Přihláška do ZŠ:

Přihláška do ZŠ

Žádost o uvolnění žáka z výuky:

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Formuláře – škola v přírodě, lyžařský kurz, vodácký kurz:

LVK 2019 – základní informace o kurzu, závazná přihláška

LVK 2019 – informace pro přihlášené žáky

LVK 2019 – potvrzení o seřízení lyží, snowboardu

LVK 2019 – potvrzení o bezinfekčnosti

Potvrzení o bezinfekčnosti

Seřízení lyží, snowboardu

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Potvrzení – PLAVEC (vodácký kurz)

Zájmové útvary:

Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů pro šk. rok 2017_2018

Přihláška do zájmového útvaru

Ukončení docházky do zájmového útvaru

Dokumenty