Inovace

Inovace

Projektový záměr – Základní škola a Mateřská škola Troubky

Hodnota projektu: 923.082,-

Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 15. 3. 2012 do 14. 9. 2014)

Zdroje financování projektu: OP VK, oblast podpory 1.4

 

Základní škola a Mateřská škola Troubky se dnem 15. 3. 2012 zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o program EU peníze školám s registračním číslem projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3570. Projekt bude ukončen 14. 9. 2014, jeho udržitelnost je plánována do roku 2025.

Celková výše finančních prostředků určených pro projekt Inovace je 923.082,- Kč. Vzhledem ke stávajícím podmínkám školy, závěrům vyplývajících z dotazníkového šetření mezi vyučujícími a zákonnými zástupci žáků bylo rozhodnuto, že většina prostředků projektu bude použita na nákup stolních počítačů, softwaru a dalšího vybavení počítačové učebny a také interaktivní tabule s vertikálním pojezdem pro žáky I. stupně, kteří při současném rozložení tříd v budově školy a obsazenosti odborných učeben mají velmi malou možnost využívat ve svých hodinách interaktivní výuku (toto vybavení bude školou zakoupeno v 1. etapě – důvodem je zlepšení vybavenosti školy a především možnost ověřovat vytvořené učební materiály pomocí IT vybavení v jednotlivých hodinách a splnit tak veškeré náležitosti projektu). Dále budou zakoupeny další pomůcky pro výuku, které usnadní práci vyučujícím i žákům (2. etapa projektu).

Realizace projektu Inovace obohatí výuku všech žáků školy. Žáci 1. stupně získají interaktivní tabuli na níž budou vyučující prezentovat vytvořené učební materiály. Vybavením počítačové učebny vznikne prostor pro kvalitní výuku informatiky, mediální výchovy a dalších předmětů vyučovaných ve škole.

Do projektu bude zapojena většina pedagogických pracovníků školy. Vzhledem k šíři zvolených šablon klíčových aktivit se do tvorby vzdělávacích materiálů mohou zapojit všichni vyučující.

Zvolené šablony klíčových aktivit:

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (1x)

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (1x)

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (4x)

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (2x)

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti (1x)

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (5x)

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (7x)

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti (3x)

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol (2x)

Realizací projektu bude podpořena moderní výuka v Základní škole a Mateřské škole Troubky, díky proškolení pedagogů a vlastní tvorbě učebních materiálů (včetně DŮM) se zvýší ICT dovednosti pedagogů a výuka bude pro žáky atraktivnější a zajímavá.

Vyučující zapojení do projektu se zúčastní celkem 30 školení a kurzů a průběžně vytvoří 528 učebních materiálů, které následně ověří ve výuce.

Vzdělávací materiály vzniklé v rámci projektu Inovace budou na vyžádání poskytnuty pedagogické veřejnosti.