Inovace 2

Inovace 2

Zahájení projektu: 01. 07. 2015

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Hodnota projektu: 417.932,– Kč

Cílem projektu Inovace 2 je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím provádění klíčových aktivit a naplněním výstupů zvolených typů šablon. Škola pro projekt Inovace 2 zvolila tyto klíčové aktivity (projekt byl ukončen k 31. 12. 2015):

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cílem aktivity je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Škola v rámci této aktivity realizovala během školního roku 2015/2016 ve dvou ročnících (5., 7. ročník) po deseti čtenářských dílnách. Z finančních prostředků projektu pořídila celkem 249 ks knih, které v rámci dílen využila, pedagogickým pracovníkům zajistila proškolení v problematice organizace čtenářských dílen.

2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 21 žáků a pedagogický doprovod (Velká Británie)

Cílem aktivity bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. V termínu 1. – 11. 11. 2015 navštívilo 21 žáků školy pod vedením Mgr. Markéty Macfeldové a Mgr. Kateřiny Hrubé Velkou Británii. Jazykově-vzdělávací kurz měl (jak název napovídá) 2 části:

a) Jazykový kurz – v jazykové škole Centre of English Studies byli studenti rozděleni do skupin po 10 žácích. Ke každé skupině byl přiřazen jeden lektor. Výuka probíhala ve 3 dnech (3. – 5. 11. 2015). Každý vyučovací den žáci absolvovali dva bloky (každý trval 1,5 hodiny). V blocích výuky se střídali lektoři jazykové školy. Kurz se zaměřoval především na poznávání reálií hostitelské země, britské zvyky, jídlo, britské školství, měnu a finanční systém a další. Výuka byla doplněna pracovními listy, které žáci vyplňovali a řešili v nich zadané úkoly. Žáci byli aktivně zapojeni do výuky, rozebírali další témata z každodenního života v jednoduchých rozhovorech. Jazykový kurz hodnotili žáci i vyučující anglického jazyka pozitivně. Lektorský tým jazykové školy byl velmi ochotný a přátelský. Výuka byla pestrá, docházelo k častému střídání činností. Na závěr kurzu obdrželi žáci certifikát o jeho absolvování.

b) Aktivity vedoucí k seznámení žáků s reáliemi Velké Británie – v průběhu jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí žáci navštívili města s bohatou historií (Oxford, Londýn, Stratford-upon-Avon) a významnými památkami, za kterými do Velké Británie směřují turisté z celého světa. Některé z památek přímo navštívili, o jiných slyšeli v rámci výkladu delegátky zájezdu. Během pobytu získali cenné poznatky o životě a historii Velké Británie. Navštívená místa: Oxford – slavné anglické univerzitní město, žáci absolvovali pěší okruh kolem starobylých kolejí a historických památek, navštívili Christ Church College, Carfax Tower (věž ze 14. století z panoramatickým výhledem na celé město), University Museum (přírodovědné muzeum). Windsor – prohlídka královské rezidence královny Alžběty II, Windsor Castle. Stratford-upon-Avon – malebné historické městečko, rodiště slavného spisovatele W. Shakespeara, pěší prohlídka centra města – hrázděné domy z 16. a 17. stol., rodný dům W. Shakespeara. Londýn – během návštěvy Londýna žáci navštívili: Tower of London, London Eye, Westminster City – Westminster Bridge, Big Ben a Parlament, Westminster Abbey (kulturní památka UNESCO), Picadilly, Covent Garden.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Mgr. Marta Kosíková a Mgr. Jana Prečanová se v termínu 24. 10. – 31. 10. 2015 zúčastnily stínování („shadowingu“) ve škole v dánském Herningu.

Program pobytu

návštěva městečka Ribe, ubytování v Herningu, seznámení se se školským systémem v Dánsku, návštěva TjØrring school – základní škola 1. – 6. třída + mateřská škola, návštěva Herning Billedskole – výtvarný obor, prohlídka městské knihovny v Herningu, návštěva v Engbjergskolen ve Snejbjergu – základní škola 1. – 6. třída, prohlídka hudební školy Den Jyske sangskole a návštěva zkoušky chlapeckého pěveckého sboru v kostele v Herningu, návštěva vzdělávacích institucí, které školy využívají k projektovému a mimoškolnímu vyučování (mořské akvárium – Esbjerg, tropická zoo – Randers Rengskov, skanzen Den gamble by – Aarhus, muzeum výtvarného umění – Aarhus, muzeum Vikingů – Kongernes Jelling, návštěva městečka – Tønder.