Inovace 3

Inovace 3

Zahájení projektu: 01. 09. 2015

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Hodnota projektu: 204.112,00 Kč

Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z prostředků ESF a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu bylo zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole.

Pro realizaci projektu Inovace 3 v rámci Výzvy 57 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla školou zvolena klíčová aktivita č. 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. K rozvoji technických dovedností žáků došlo prostřednictvím vytváření žákovských výrobků ve školní dílně. Do projektu bylo zapojeno minimálně 15 žáků, kteří pod vedením učitele ve školní dílně vytvořili v rámci projektového dne výrobky ze dřeva, kovu či plastu. Zvoleny byly výrobky, které žáci dokončili během projektového dne, včetně zadání práce, seznámení se s materiálem a zpracováním žákovského portfolia, které obsahovalo sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Díky finančním prostředkům projektu Inovace 3 byla vybavena školní dílna a do výuky základní školy opět zařazena výuka tematického okruhu Práce s technickými materiály – ve školním roce 2015/2016 formou projektového dne a od školního roku 2016/2017 jako součást předmětu Pracovní činnosti pro chlapce ze 7. a 8. ročníku.