Inovace 4

„Inovace 4 šablony výzva číslo 22“

Zahájení projektu: 01. 04. 2017

Ukončení projektu: 31. 03. 2019

Hodnota projektu: 961.310,–

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  V rámci tohoto projektu se škola zapojí do těchto aktivit a vzdělávání v rámci DVPP:

Mateřská škola

  • Školní asistent – personální podpora MŠ

(zřízena pozice školního asistenta pro školní rok 2017/2018).

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost).
  • Specifika práce s dvouletými dětmi – DVPP v rozsahu 24 hodin.
  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností dětí v MŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin.

Základní škola

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze).
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

(Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze).

  • Tandemová výuka na ZŠ.
  • CLIL ve výuce na ZŠ.
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ.
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.