Venkovní výuka – I. etapa

Venkovní výuka v Základní škole a Mateřské škole Troubky – I. etapa

Projekt je zaměřen na venkovní výuku v Základní škole a Mateřské škole Troubky.

Zahrada školy je situována za hlavní budovou školy a školní jídelnou v klidném prostředí, které umožňuje nerušenou venkovní výuku. Realizace projektu pomůže ke zpestření vzdělávání ve škole. Naváže na aktivity a projekty, které již škola ve spolupráci se zřizovatelem na školní zahradě zrealizovala (arboretum, výsadba stromů a keřů, instalace herních prvků a mobiliáře, altánu, zřízení bylinkové spirály, hmyzího hotelu, hřbitova odpadků aj.). Rozšíří se možnost výuky na školní zahradě (více skupin, tříd, kroužků), prodlouží se délka pobytu dětí z mateřské školy i školní družiny na školní zahradě a školní zahrada získá vybavení pro pořádání akcí pro veřejnost.

Délka projektu: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018

Hodnota projektu: 125.000,–

Projekt byl realizován díky příspěvku innogy Gas Storage, s. r. o. ve výši 100.000,– Kč.