ZŠ a MŠ Troubky výzva 63

Projekt „ZŠ a MŠ Troubky výzva 63“

Zahájení projektu: 01. 07. 2019

Ukončení projektu: 30. 06. 2021

Hodnota projektu: 1.312.589,–

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  V rámci tohoto projektu se škola zapojí do těchto aktivit a vzdělávání v rámci DVPP:

Mateřská škola

 • Školní asistent – personální podpora MŠ (zřízena pozice školního asistenta na období  září 2019 – červen 2021)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Polytechnické vzdělávání)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (Matematická pregramotnost)

Základní škola

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ (bude využit v průběhu projektu)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (Cizí jazyk)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická gramotnost)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inluze)
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Kluby pro žáky ZŠ (badatelský, čtenářský, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce)
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Využití ICT ve vzdělávání (bude pořízeno a ve výuce využito 10 ks notebooků)
 • Projektové dny ve škole
 • Projektové dny mimo školu

Školní družina

 • Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv
 • Projektové dny ve škole