Školská rada

Členové školské rady pro období 2019 – 2022

Za zřizovatele:

Ing. Klára Sobková

Mgr. Martin Frgal

Michaela Lužná

Za zákonné zástupce žáků:

Vladimíra Gregovská

Aleš Gregovský

Ing. Ilona Vojtášková

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Marta Kosíková

Mgr. Karolina Haiderová

Mgr. Ivana Smolková – předsedkyně