Školská rada

Členové školské rady pro období 2023-2026

 

Členové ŠR za zřizovatele:

Mgr. Lenka Kargerová

Ing. Klára Sobková

Vojtěch Ticháček

Členové ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Ilona Březinová

Bc. Vladimíra Gregovská

Kateřina Řihošková, DiS.

Členové ŠR za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Ivana Smolková

Mgr. Kateřina Hrubá

Mgr. Jitka Lehká