Školská rada

Členové školské rady pro období 2023-2026

 

Členové ŠR za zřizovatele:

Mgr. Lenka Kargerová

Ing. Klára Sobková

Vojtěch Ticháček

 

Členové ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Ilona Březinová

Bc. Vladimíra Gregovská

Kateřina Řihošková, DiS.

Členové ŠR za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Ivana Smolková

Mgr. Kateřina Hrubá

Mgr. Jitka Lehká

 

Členové školské rady pro období 2019 – 2022

Za zřizovatele:

Ing. Klára Sobková

Mgr. Martin Frgal (místopředseda)

Mgr. Michaela Lužná

Za zákonné zástupce žáků:

Bc. Vladimíra Gregovská

Aleš Gregovský

Ing. Ilona Vojtášková (Ilona Březinová)

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Marta Kosíková

Mgr. Karolina Haiderová

Mgr. Ivana Smolková – předsedkyně